Podinspektor - inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

Ogłoszenie nieaktualne

Podinspektor - inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Architektura i projektowanie
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Gdynia, dnia 15 kwietnia 2024 r.
Urząd Miasta Gdyni,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 poszukuje kandydatów na stanowisko od podinspektora do inspektora

Dołącz do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
Urzędu Miasta Gdyni!
0,5 ETATU (20 GODZIN TYGODNIOWO)

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • archiwizacja akt biura.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE - ARCHITEKTURA, OCHRONA DÓBR KULTURY

UMIEJĘTNOŚCI
znajomość pakietu MS Office,
znajomość przepisów: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo budowlane.

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE
komunikatywność, gotowość do uczenia się i samorozwoju, łatwość w nawiązywaniu relacji z klientem.

dodatkowym atutem będzie: znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, znajomość obsługi programów graficznych (np. Canva, Photoshop)

Co oferujemy:
 • przyjazny onboarding – wsparcie na etapie wdrożenia do pracy,
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do studiów), dodatek stażowy od 5% do 20%,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek lojalnościowy,
 • umowa o pracę.

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia      

Warunki pracy:
 • Wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, chat, komunikatory elektroniczne) z pracownikami Urzędu i interesantami.
 • Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 - V kondygnacja.
 • Praca w terenie.
 • Praca na wysokości do/powyżej 3 metrów.
 • Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku.
 • Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach umożliwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny.

Wymagane dokumenty oraz oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe na kierunku architektura lub ochrona dóbr kultury,  
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
 • życiorys zawodowy,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 z dnia 2022.03.04) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty należy składać elektronicznie wypełniając poniższy formularz aplikacyjny
bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Od podinspektora do inspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków – oferta pracy ” lub przesłać za pomocą ePUAP.

NA TWOJĄ APLIKACJĘ CZEKAMY DO 25.04.2024!
APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania oraz klauzula informacyjna dla kandydata są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni w zakładce praca.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ DO NAS, UDZIELIMY CI DODATKOWYCH INFORMACJI 58 527 36 95, 58 527 36 84, 58 527 36 85.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2024 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

 

Data dodania ogłoszenia: 19.04.2024

Aktualizacja: 19.04.2024

Wróć do góry