Ogłoszenie nieaktualne

Sekretarka / Sekretarz

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Sekretariat / Recepcja,
Stanowiska asystenckie,
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista,
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zatrudnią:

Sekretarkę / Sekretarza

Lokalizacja:
Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
[ukryte]

Szpitale Pomorskie sp. z o.o. zarządzają 4 szpitalami, których właścicielem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Zakres obowiązków:
 • obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzenie rejestru dokumentów,
 • prowadzenie i koordynowanie obiegu dokumentów i korespondencji
 • przygotowanie korespondencji w zakresie wskazanym przez przełożonego, w tym zbieranie informacji i materiałów oraz sporządzanie projektów pism,
 • wsparcie pracy sekretariatu Biura Prawnego, w tym zastępstwa
  w sekretariacie Zarządu oraz w sekretariatach w pozostałych lokalizacjach Spółki,
 • prowadzenie spraw organizacyjnych kancelarii,
 • prace administracyjne związane z pracą kancelarii.
Wymagania:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziana znajomość programu „Elektroniczny Obieg Dokumentów” ,
 • wykształcenie min. średnie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Ms Office (WORD, EXCEL),
 • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyskrecja.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pracujemy 7h 35 min od poniedziałku do piątku,
 • dodatkowe świadczenia z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych: „Wczasy pod gruszą”, „Zapomogi Losowe”, „Pożyczki Mieszkaniowe”, „Dofinansowanie Sanatoryjne”, „Dofinansowanie kolonii” oraz „Świadczenia Świąteczne”,
 • możliwość rozwoju,
 • udział w szkoleniach,
 • zniżkę na studia na Uniwersytecie WSB Merito,
 • pracę głównie w Gdyni Redłowie - w pobliżu znajdują się przystanki: ZKM 2 minuty, SKM 10 minut,
 • możliwość korzystania z parkingu firmowego (odpłatnie) lub w pobliżu szpitala (brak strefy parkingowej),
 • kartę FitProfit dla pracowników i osób towarzyszących,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie.
Jeśli spełniasz powyższe wymagania i chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV na adres [ukryte]

Termin składania dokumentów: 06.05.2024 r.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO). KAŻDY KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO NABORU PODAJE SWOJE DANE DOBROWOLNIE. PODANIE WYMAGANYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH SĄ SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O., 81-519 GDYNIA, UL. POWSTANIA STYCZNIA 1. KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: E-MAIL: iod@szpitalepomorskie.eu CEL PRZETWARZANIA DANYCH: PRZEPROWADZENIE NABORU NA STANOWISKO PRACY W SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O. ORAZ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW PO PRZEPROWADZENIU NABORU. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH: BRAK. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PRACY. KANDYDATOWI PRZYSŁUGUJE: PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIANIA) SWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA UODO (NA ADRES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA)
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 19.04.2024

Wróć do góry