Specjalista ds. Wsparcia Technicznego

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista ds. Wsparcia Technicznego

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Elektronika / Elektryka
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Nr ref: TCH/12/2023

Jesteśmy pewni, że każdego dnia napotykasz na nasze produkty. Stworzyliśmy ponad 400 urządzeń, które dbają o bezpieczeństwo i komfort milionów ludzi na świecie. Nasza przygoda trwa już ponad 30 lat i nie zamierzamy zwalniać tempa! Klienci doceniają funkcjonalność, jakość i design naszych urządzeń oraz wsparcie techniczne i marketingowe, jakie im oferujemy. Wiemy, że to co robimy jest przez nich oceniane bardzo wysoko. Chcielibyśmy móc im zaoferować jeszcze więcej i dlatego potrzebujemy właśnie Ciebie :-) 


Dział Techniczny poszukuje osoby na stanowisko:

                                        Specjalista ds. Wsparcia Technicznego
                                          ze znajomością języka 
angielskiego

                                                     Miejsce pracy: Gdańsk
                                                       Nr ref. TCH/12/2023


Twój zakres obowiązków
 • Wsparcie techniczne przed i posprzedażowe klientów w zakresie instalacji i programowania produktów firmy SATEL;
 • Weryfikacja zgłaszanych problemów technicznych;
 • Testy nowych wersji oprogramowania;
 • Testy użytkowe nowych produktów przed wdrożeniem ich na rynek;
 • Udział w targach i imprezach branżowych;
 • Weryfikacja treści instrukcji, co do ich zgodności funkcjonalnościami urządzenia;
 • Realizacja szkoleń organizowanych na terenie firmy oraz u dystrybutorów w Polsce i zagranicą;
 • Współpraca w tematach technicznych z innymi działami w firmie;
 • Czynny udział w rozwoju produktów istniejących oraz przy tworzeniu nowych.
Nasze wymagania
 • Wykształcenie średnie techniczne;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - warunek konieczny;
 • Znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość zagadnień alarmowych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu elektroniki;
 • Znajomość zagadnień sieciowych i obsługi komputera;
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów z klientem.
My dla Ciebie - zobacz co oferujemy
 • pracę w firmie o światowej renomie i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • rozbudowany pakiet socjalny: dopłaty do wypoczynku, świąteczne karty przedpłacone, program ubezpieczeń grupowych z możliwością skorzystania z pakietu opieki medycznej, dopłata do kart sportowych, okolicznościowe zabawy dla dzieci pracowników,
 • prezenty urodzinowe, świąteczne, nagrody jubileuszowe. Dbamy o to, aby te ważne dla Ciebie dni mijały w przyjemnej atmosferze :-)
 • pracę w nowoczesnym budynku - będziesz z nami 8 godzin dziennie, więc chcemy, by było Ci wygodnie i miło:-)

Po dołączeniu do naszego zespołu weźmiesz udział w cyklu szkoleń, a Twój Opiekun wprowadzi Cię w zadania i będzie wspierał przez początkowy okres pracy!

Informacje o zespole:

Głównym zadaniem pracowników Działu Technicznego jest niesienie pomocy instalatorom z Polski i z zagranicy poprzez zapewnienie telefonicznego i mailowego wsparcia technicznego oraz prowadzenie szkoleń i prezentacji. Specjaliści ds. Informacji Technicznej uczestniczą w przygotowaniach do branżowych imprez targowych, wspierają merytorycznie pracowników innych działów. Wykonują również testy użytkowe wszystkich urządzeń produkowanych w naszej firmie.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest SATEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 66 (kod pocztowy 80-298), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [ukryte] 0, NIP: [ukryte] 8, REGON: [ukryte] , o kapitale zakładowym 1.830.000 zł.
2.    SATEL sp. z o. o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe są następujące:
•    Nr telefonu: 58 320 94 27,
•    Adres email: [ukryte]
3.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które zaaplikowałeś oraz - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 12 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w SATEL sp. z o. o.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest:
•    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na SATEL sp. z o. o.  związanego z procesem rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 §  1 kodeksu pracy, 
•    art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ciebie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 §  1 kodeksu pracy, jak również Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 12 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w SATEL sp. z o. o.
•    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SATEL sp. z o. o.  polegających ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
5.    Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz SATEL sp. z o. o. z o. usługi, np. firmom rekrutacyjnym, firmom kurierskim, itd. 
6.    Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po skończonym procesie  rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby prowadzonych w tym okresie rekrutacji. 
7.    Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany/a do ich podania; brak podania w/w danych osobowych może uniemożliwić wykonanie umowy o pracę; podanie innych rodzajów danych osobowych, aniżeli określone w art. 221 §  1 kodeksu pracy jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie miał negatywnych konsekwencji.
8.    W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to w każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. 
9.    Informujemy, że w odniesieniu do Twoich danych osobowych  – na zasadach i w sytuacjach określonych w RODO – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.
10.    Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych.
11.    Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
12.    W przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez SATEL sp. z o. o.  do celów procesu rekrutacji, w zakresie podanych przez Ciebie danych osobowych innych niż określone w art. 221 §  1 kodeksu pracy,
Możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez SATEL sp. z o. o. Twoich danych osobowych podanych przeze Ciebie w zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji na inne stanowiska pracy w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. W przypadku braku wyrażenia przez Ciebie tej zgody nie będziemy przetwarzać, w tym przechowywać Twoich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65529920

Wróć do góry