Specjalista / Specjalistka ds. Kadr

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista / Specjalistka ds. Kadr

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
HR,
Kadry
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Nr ref: DzK042024

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zatrudnią:

Specjalistę / Specjalistkę ds. Kadr

Lokalizacja: Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
[ukryte]

Szpitale Pomorskie sp. z o.o. zarządzają 4 szpitalami, których właścicielem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Zakres obowiązków:
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia, rozwiązaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych – ok. 300 osób
 • prowadzenie akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontrola ważności badań medycyny pracy, szkoleń bhp
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców
 • prowadzenie ewidencja czasu pracy
 • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • wprowadzanie oraz aktualizowanie danych  do programu kadrowego
 • sporządzanie sprawozdań, raportów i  zestawień w zakresie spraw personalnych
 • bieżąca obsługa spraw pracowniczych
 • wsparcie pracowników w zakresie podstawowych zagadnień prawa pracy oraz innych zapytaniach dotyczących zatrudnienia
 • obsługa Płatnika (ZUS), Portalu Świadczeniodawcy (NFZ) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych
Wymagania:
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku w Dziale Kadr
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • mile widziana znajomość programu InfoMedica Plus
 • znajomość Programu Płatnika
 • wykształcenie wyższe min. licencjat
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Ms Office (WORD, EXCEL)
 • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyskrecja
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pracujemy 7h 35 min od poniedziałku do piątku;
 • dodatkowe świadczenia z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych: „Wczasy pod gruszą”, „Zapomogi Losowe”, „Pożyczki Mieszkaniowe”, „Dofinansowanie Sanatoryjne”, „Dofinansowanie kolonii” oraz „Świadczenia Świąteczne”
 • możliwość rozwoju
 • udział w szkoleniach
 • zniżkę na studia na Uniwersytecie WSB Merito
 • pracę w Gdyni Redłowie - w pobliżu znajdują się przystanki: ZKM 2 minuty, SKM 10 minut,
 • możliwość korzystania z parkingu firmowego (odpłatnie) lub w pobliżu szpitala (brak strefy parkingowej)
 • kartę FitProfit dla pracowników i osób towarzyszących
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie
Jeśli spełniasz powyższe wymagania i chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV na adres [ukryte]
Termin składania dokumentów: 21.03.2024 r.
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO). KAŻDY KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO NABORU PODAJE SWOJE DANE DOBROWOLNIE. PODANIE WYMAGANYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH SĄ SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O., 81-519 GDYNIA, UL. POWSTANIA STYCZNIA 1. KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: E-MAIL: iod@szpitalepomorskie.eu CEL PRZETWARZANIA DANYCH: PRZEPROWADZENIE NABORU NA STANOWISKO PRACY W SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O. ORAZ ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW PO PRZEPROWADZENIU NABORU. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH: BRAK. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PRACY. KANDYDATOWI PRZYSŁUGUJE:
PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH
PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIANIA) SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA UODO (NA ADRES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, UL. STAWKI 2, 00-193 WARSZAWA)

zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 04.04.2024

Aktualizacja: 04.04.2024

Wróć do góry