Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych w Zarządzie Zlewni w Gdańsku

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych w Zarządzie Zlewni w Gdańsku

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Zarząd Zlewni w Gdańsku PGW Wody Polskie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty w Dziale Zgód Wodnoprawnych - 3 lokalizacje

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska, geografii lub pokrewne,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze wydawania decyzji administracyjnych i/lub w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska/gospodarki wodnej,  
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna przepisy ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia,
 • sprawnie organizuje własną pracę i ustala priorytety,
 • dobrze radzi sobie w pracy pod presją czasu.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • umiejętność obsługi systemu AutoCad, GIS (ArcGIS).
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zgód wodnoprawnych przez wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, w tym przygotowywanie pism i decyzji,
 • dokonywanie przeglądów wydanych pozwoleń wodnoprawnych,
 • prowadzenie postępowań legalizacyjnych i ograniczających, dotyczących urządzeń wodnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustanawiania strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.
Istnieje możliwość wyboru przez kandydatów miejsca świadczenia pracy:
1. Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184
2. Nadzór Wodny w Redzie, ul. Kazimierska 55
3. Nadzór Wodny w Bytowie, ul. Wybickiego 2

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV  na wskazany w ogłoszeniu adres mailowy do 12 maja 2024 r. W tytule wiadomości prosimy umieścić dopisek ZUZ Gdańsk, a w treści maila zaznaczyć, które lokalizacje są dla kandydata najbardziej dogodne.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zapraszamy do aplikowania!
Informacje o firmie
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail:  [ukryte]
 3. Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,  lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z  prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w załączonych dokumentach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez okres najbliższych 9 miesięcy.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 12.04.2024

Wróć do góry