Specjalista w Zespole IT/ Help desk (płatny staż)

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista w Zespole IT/ Help desk (płatny staż)

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Wsparcie techniczne / Helpdesk
Poziom stanowiska
Praktykant / Stażysta
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie
Status studenta
Tak

Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
 • zapewnienie wsparcia informatycznego/technicznego pracownikom,
 • monitorowanie i obsługa zgłoszeń serwisowych od użytkowników,
 • przygotowywanie sprzętu komputerowego oraz kont dla pracowników,
 • rozwiązywanie problemów dotyczących systemów informatycznych,
 • zapewnienie pomocy technicznej dla produktów Microsoft, w tym systemów operacyjnych Windows, Office 365 i innych usług chmurowych Microsoft,
 • udział w projektach informatycznych lokalnych i międzynarodowych.
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • absolwent/ student informatyki lub pokrewnych kierunków - min. IV lub V rok studiów,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
 • samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość systemów Windows 10,11 oraz Azure AD i M365,
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B1),
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub odbyte staże
 • w podobnym zakresie.
Oferujemy:
 • nowoczesny obiekt z pełnym zapleczem socjalnym,
 • parking dla pracowników,
 • dodatkowe świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku),
 • szeroką gamę benefitów (dofinansowanie posiłków, prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie),
 • dodatkowe 2 dni wolne od pracodawcy: Wielki Piątek i Wigilia
 • paczki świąteczne
 • możliwość poszerzania i rozwijania własnych kompetencji.
Informacje o firmie
Jesteśmy szwedzką firmą, która produkuje i serwisuje systemy łączące pojazdy szynowe w przemyśle kolejowym. Mamy 19 oddziałów na całym świecie, z których największy zakład produkcyjny Dellner zlokalizowany jest właśnie w Polsce. Zajmujemy się produkcją seryjną komponentów mechanicznych i elektrycznych do sprzęgów, a także produkcją jednostkową części, montażem finalnym sprzęgów oraz świadczeniem usług serwisowych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
Kluczem do sukcesu jest nasz najcenniejszy zasób: ponad 370 pracowników. Nasz polski dedykowany zespół pracuje w różnych działach (produkcja, inżynieria, zakupy, sprzedaż, marketing, HR) – zarówno na poziomie lokalnym, jak i wspierając struktury globalne spółki.
To, co sprawia, że kariera w firmie Dellner jest tak wyjątkowa, to chęć kreowania połączeń. Przekształcamy wyzwania teraźniejszości w zrównoważone rozwiązania na przyszłość. Zamieniamy pojedynczych pracowników – w współpracujące i zgrane zespoły, klientów i dostawców – w lojalnych partnerów biznesowych, pojedyncze wagony – w całe pociągi.

Dlatego nasze motto brzmi:
„W firmie Dellner wszystko jest doskonale POŁĄCZONE!”

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY I. Administrator danych osobowych Dellner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gryfa Pomorskiego 55 80-297 Miszewko Polska/Poland NIP 2040000059 | KRS 0000182381 | REGON 192987744 Może Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób: 1) listownie na adres: ul. Gryfa Pomorskiego 55, 80-297 Miszewko 2) przez e-mail: dane.osobowe@dellner.com II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym dla potrzeb udziału w procesie rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. III. Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji i/lub przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody. IV. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu rekrutacji oraz związane z utrzymaniem platform internetowych, na których rekrutacja się odbywa, jak też świadczącym obsługę księgową i prawną. Dane mogą być przekazane Spółkom z Grupy Dellner. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. V. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, patrz niżej; prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody; prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. VI. Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 09.04.2024

Wróć do góry