Specjalista_tka ds. administracyjno-technicznych

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista_tka ds. administracyjno-technicznych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4700 - 5200
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Kontrakt B2B
Branża / kategoria
Wsparcie administracyjne,
Zarządzanie nieruchomością
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna,
Praca w terenie
Wymagane doświadczenie
Tak

W swojej pracy będziesz:
 • administrować lokalami i budynkami sieci gdańskich domów kultury GAK, a także współpracować z ich właścicielami;
 • planować i nadzorować remonty, przeglądy i konserwację budynków i instalacji oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
 • bieżąco dbać o obiekty, w tym m.in.: przyjmować zgłoszenia o awariach i zarządzać ich naprawami, zgłaszać niezbędne przeglądy i naprawy, prowadzić nadzór nad dokumentacją;
 • koordynować prace remontowo-budowlane, współpracować z wykonawcami w zakresie planowanych inwestycji budowlanych, nadzorować prace;
 • nadzorować planowane inspekcje i przeglądy instalacji, urządzeń i budynków;
 • brać udział w kontrolach wykonywanych przez instytucje państwowe związane z utrzymaniem obiektów, instalacji i urządzeń;
 • tworzyć harmonogram przeglądów, aktualizować i koordynować realizację przeglądów;
 • opiniować dokumentację administracyjno-techniczną;
 • współpracować i nadzorować firmy zewnętrzne, wykonawców, podwykonawców i serwisy;
 • prowadzić całokształt spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektów;
 • koordynować i przygotowywać dokumentację GAK do Bazy Projektów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.
Szukamy osoby, która:
 • posiada doświadczenie na podobnym stanowisku, zarządzaniu nieruchomościami lub pokrewne;
 • posiada umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych;
 • biegle zna i obsługuje komputer w zakresie MS Office (zwłaszcza Excel);
 • jest skrupulatna, ma bardzo dobrą organizację pracy;
 • posiada wysoką kulturę osobistą i umiejętność pracy w zespole;
 • jest komunikatywna;
 
 • posiada prawo jazdy kategorii B;
Dlaczego warto z nami pracować?
 • oferujemy stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w dużej instytucji kultury lub współpracę na zasadzie B2B;
 • dajemy możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez finansowanie szkoleń;
 • oferujemy wynagrodzenie w wysokości: 4700-5200 zł brutto + dodatek stażowy w zależności od stażu pracy i ryczałt kilometrowy;
 • zapewniamy dofinansowanie do urlopu i inne świadczenia socjalne;
 • mamy dodatkowe dni wolne;
 • mamy parking, alternatywnie przystanek REGIO (vis-à-vis budynku);
 • mamy pyszną kawę;
Przebieg rekrutacji:
 • I etap – skłanianie CV i listu motywacyjnego, klauzula informacyjna i klauzula zgody podpisana własnoręcznym podpisem (druk należy pobrać ze strony gak.gda.pl/praca – niezbędnik kandydata do pracy) – mailowo na adres: [ukryte] , do dnia 22.03.2024r.
 • II etap – osoby zakwalifikowane z I etapu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną oraz poproszone o przyniesienie wymaganych dokumentów: podpisane – list motywacyjny i CV; kwestionariusz osobowy – wzór dostępny na stronach internetowych, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy;

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu nr telefonu podamy 58 306 66 76 w. 39 i 52
Informacje o firmie
Gdański Archipelag Kultury (GAK) to sieć 8 miejskich domów kultury oraz 2 zespołów twórczych, działających w 7 dzielnicach Gdańska. Chcemy i staramy się być przestrzeniami otwartymi na potrzeby mieszkanek i mieszkańców, tworzyć miejsca, w których bez względu na wiek, płeć, dysfunkcje, wyznanie, narodowość możesz rozwijać zainteresowania, nabywać kompetencji kulturowych , poznać sąsiadki i sąsiadów.
Dajemy przestrzeń do działania i tworzenia formalnym i nieformalnym grupom mieszkańców – działa przy nas chór ukraiński Vyrij oraz grupy młodzieży i seniorów, które mają możliwość rozwijania swoich kreatywnych pasji.
Dodatkowo, zimą otwieramy gdańskie lodowisko dbając o kulturę fizyczną gdańszczan. Natomiast latem organizujemy Mobilny Dom Kultury, docierający do tych dzielnic Gdańska, gdzie na co dzień nie działają instytucje kultury.
Chcemy tworzyć KULTURĘ SZEROKĄ

Prosimy o dodanie klauzuli:

Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury. Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną komisyjnie zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 29.02.2024

Aktualizacja: 01.03.2024

Wróć do góry