Usługa administracyjna - DPD

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Spedycja
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 1 miesiąc temu

 DPD Polska jest częścią DPDgroup, drugiej pod względem wielkości międzynarodowej sieci kurierskiej w Europie. Jest wiodącą firmą na polskim rynku. Posiadamy ponad 60 oddziałów, które są zlokalizowane na terenie całego kraju. Zatrudniamy i współpracujemy z blisko 9500 osób, którym zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia i szerokie możliwości rozwoju.DPD Polska, lider rynku usług kurierskich, do Oddziału w Gdańsku poszukuje pracownika. 

Osoba ta będzie odpowiedzialna za:
- udzielenie Klientom kompleksowych informacji w zakresie świadczonych usług,
- raportowanie i wyjaśnianie niedoręczonych przesyłek,
- wprowadzanie statusów przesyłek niedoręczonych i ich weryfikowanie, 
- przyjmowanie przesyłek niedoręczonych od Kurierów,
 - budowanie i utrzymanie pozytywnych i trwałych relacji z Klientami
 
Od kandydatów oczekujemy:
- umiejętności organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
- sprawnego posługiwania się pakietem MS Office,
- umiejętności podejmowania decyzji pod presją zadań i czasu,
- gotowości do pracy na terenie magazynu,
- otwartości, komunikatywności i nastawienia na współpracę,
- dyspozycyjności i gotowości do pracy
 
 Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- atrakcyjny pakiet szkoleń,
- pozytywną atmosferę pracy,
- prywatną opiekę medyczną,
- atrakcyjny pakiet ubezpieczeń grupowych,
- owocowe poniedziałki, 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 Bardzo prosimy o dołączenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę DPD Polska Sp. z o.o, DPD Strefa Paczki Sp. z o.o, ACP Global Forwarding Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie moich danych osobowych, w zakresie szerszym niż określony w Kodeksie pracy, przez DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD), w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, korzystając z adresu mailowego iod@dpd.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) zawartych w aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Klauzula
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa.
2. DPD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@dpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
o w celu zapewnienia udziału w teście na ocenę moich kompetencji w trakcie procesu rekrutacji, na bazie wywiadu kompetencyjnego oraz przy użyciu ewentualnych narzędzi psychometrycznych, w tym z wykorzystaniem profilowania podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO]);
o w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem DPD jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat lub do zakończenia umowy na skutek pozytywnie zakończonej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie maila na adres iod@dpd.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych DPD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. b) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu DPD), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych DPD prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 63783988
  • Data wyróżnienia: 30 września 2020
  • Data wprowadzenia: 30 września 2020
  • Wyświetleń: 356
  • Wyświetleń na liście: 2 183