Warehouse Product Business Manager

Ogłoszenie nieaktualne

Warehouse Product Business Manager

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Przedstawiciel handlowy,
Sprzedaż B2B
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna

Obowiązki:
 • pozyskiwanie nowych klientów poprzez aktywną sprzedaż usług magazynowych, e-commerce
 • udział w budowaniu i wdrażaniu strategii polityki sprzedaży usług magazynowych
 • analiza rynku, monitorowanie działań konkurencji oraz trendów w obszarze logistyki magazynowej
 • ustalanie warunków współpracy, przygotowywanie ofert i umów handlowych
 • budowanie i wzmacnianie trwałych relacji biznesowych z klientami firmy
 • dbanie o wysoką jakość obsługi klienta
 • współpraca z innymi działami firmy
 • realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych
 • bieżące uzupełnianie informacji w systemie CRM
 • sporządzanie raportów sprzedażowych
Wymagania:
 • minimum roczne doświadczenie w sprzedaży usług magazynowych
 • znajomość segmentu e-commerce
 • wiedza na temat usług oferowanych w logistyce
 • preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) pozwalająca na wykonywanie obowiązków zawodowych w języku obcym
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • mile widziana znajomość języka rosyjskiego
Korzyści dla Ciebie:
 • terminowe wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy
 • pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w projektach, szkoleniach i wymianie doświadczeń
 • pracę w przyjaznej atmosferze w zespole doświadczonych specjalistów
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • dofinansowanie pakietu Multisport
 • imprezy integracyjne
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: [ukryte]
Informacje o firmie
LANGOWSKI TRADING 
Zajmujemy się aktywnym pozyskiwaniem klientów na usługi spedycyjne, magazynowe i usługi agencji celnej.
W szczególności zajmujemy się pozyskiwaniem klientów, zleceń oraz przygotowywaniem ofert handlowych dla usług obejmujących spedycję międzynarodową z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego, lotniczego oraz drogowego, a także usług magazynowych i usług agencji celnej.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz w świetle przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późń. zm.) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LANGOWSKI LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Łużyckiej 3C, 81-537 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000902900, NIP: 9581695728, REGON: 381455449, (także jako: pracodawca); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na określone stanowisko zgodnie z ogłoszeniem administratora i zweryfikowania spełnienia warunków niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, na podstawie: uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 221 Kodeksu pracy w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, (danych kontaktowych: nr telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji/miejsca zamieszkania) danych o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy), wyrażonej przez Panią/Pana na podstawie oświadczenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane powyżej w pkt a) np. danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO, przekazanych w aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 221a 1b Kodeksu pracy), realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków w związku z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i uwzględnienia Pani/Pana aplikacji zawierającej dane osobowe na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na stanowisko, które Pani/Pan aplikuje i ewentualnie przez czas trwania innych bieżących i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia przesłania przez Panią/Pana do administratora aplikacji (CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach); posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail zgody@langowski.eu. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko i Pani/Pana udziałem w tym procesie (zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prawa żądania przez podmiot danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie); odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty pośredniczące w organizacji procesu rekrutacji zajmujące się zawodowo działalnością pozyskiwania pracowników); Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Klikając w przycisk Wyślij/Aplikuj zgadzasz się na przetwarzanie przez Langowski Logistics Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 07.02.2024

Wróć do góry