Szukaj

Powrót do listy

BEZPŁATNY KURS: Sieci komputerowe

Nauka - Kursy i szkolenia
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - kwalifikacja E.13 Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z zakresu zawodu Technik Informatyk, dogodna forma zdobywania i uzupełniania kwalifikacji. Miejsce kursu: Centrum Sopotu Dogodna lokalizacja vis a vis stacji SKM SOPOT. Dojazd z okolic Gdyni Dobrowa, Karwiny autobusem linii 181, trolejbusem linii 31, z Centrum Gdyni autobusem linii S i trolejbusem linii 21, z Gdańska Przymorze autobusami linii 143 i 117, z Gdańska Oliwy autobusami linii 117 i 122. Tryb nauczania: wieczorowy i zaoczny, część godzin w formie online. Zakres: 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ponadto uczestnik: 1. Zdaje bezpłatny egzamin zewnętrzny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 2. Może rozpocząć kolejny kurs kwalifikacyjny w danym zawodzie, by ostatecznie i w dogodnym czasie zdobyć zawód, na który składają się 2-3 kwalifikacyjne kursy. 3. W trakcie kursu praktyka zawodowa może odbywać się w firmie symulacyjnej CKU (bez konieczności szukania na własną rękę firmy zewnętrznej). 4. W ramach zajęć nauczyciele przygotowują kursantów do egzaminu zewnętrznego. 5. W trakcie kursu każdy słuchacz jest objęty wsparciem doradcy zawodowego. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie zapewnia wysoki poziom kształcenia. Kadra nauczycielska jest przygotowana do nauczania osób dorosłych, a placówka wyposażona w nowoczesne pracownie informatyczne i sprzęt dydaktyczny. Dowiedz się więcej : www.ckusopot.pl Z A P R A S Z A M Y !!!

Zobacz podobne oferty