Dodatek mieszkaniowy. Ile wynosi i komu przysługuje?

kc
18 lutego 2023 

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia nie tylko dla właścicieli nieruchomości, ale również m.in. najemców. W przypadku pozytywnej decyzji beneficjent otrzymuje dopłatę przez 6 miesięcy. Ile wynosi dodatek mieszkaniowy? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać ze wsparcia?Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy 2023?Dodatek mieszkaniowy dedykowany jest osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Agencje nieruchomości - Gdańsk, Gdynia, SopotPrzysługuje:

 • na utrzymanie posiadanego mieszkania albo domu jednorodzinnego,
 • na utrzymanie wynajmowanego mieszkania albo domu jednorodzinnego,
 • osobie, która spełnia kryteria dochodowe,
 • jeżeli mieszkanie spełnia kryteria metrażowe w stosunku do liczby osób w gospodarstwie domowym.

Dodatek może zostać przyznany na mieszkanie komunalne, własnościowe czy spółdzielcze, a także innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. O dodatek mogą również starać się osoby zajmujące nieruchomość bez tytułu prawnego, które oczekują na przyznanie lokalu zamiennego albo najmu socjalnego.

Jeśli nie kredyt to co? Jak sfinansować zakup mieszkania? Jeśli nie kredyt to co? Jak sfinansować zakup mieszkania?

Dodatek mieszkaniowy - warunki metrażoweJakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy? Powierzchnia nieruchomości musi być równa albo niższa niż 91 m kw. W kalkulacji uwzględnia się metraż w stosunku do liczby osób w gospodarstwie domowym. Powierzchnia użytkowa nie może być większa od powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60 proc.

Dodatek mieszkaniowy - warunki metrażowe, np.:

 • 1 osoba - 35 m kw. powierzchnia normatywna, 45,5 m kw. powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia, 52,5 m kw. powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia,
 • 3 osoby - 45 m kw. powierzchnia normatywna, 58,5 m kw. powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia, 67,5 m kw. powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia,
 • 6 osób - 70 m kw. powierzchnia normatywna, 91 m kw. powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia, 105 m kw. powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia.

Rady gminy mogą również ustanowić wyższą maksymalną dopuszczalną powierzchnię użytkową mieszkania albo domu lub maksymalny dopuszczalny stopień jej przekroczenia.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy? - warunki dochodoweCo się wlicza do dodatku mieszkaniowego? Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od średniego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Pod uwagę bierze się również wysokość wydatków na utrzymanie mieszkania, np. koszty eksploatacji, opłaty za energię cieplną, odbiór śmieci czy zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Podczas wyliczania uwzględnia się także stawki czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło dane, z których wynika, że w 2019 r. dodatek wyniósł średnio 206,90 zł.

Pierwsze Mieszkanie 2023. Kto uzyska dofinansowanie na zakup mieszkania? Pierwsze Mieszkanie 2023. Kto uzyska dofinansowanie na zakup mieszkania?

Średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku musi być równy albo niższy niż 1550,24 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym, co stanowi 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku wyższego dochodu wciąż można otrzymać dofinansowanie, ale będzie niższe o kwotę nadwyżki.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w Gdańsku?Rady gminy mają możliwość podwyższenia średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego pozwalającego na uzyskanie dodatku.

W Gdańsku kryterium dochodowe wynosi 2 538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanej nieruchomości w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30 proc. powierzchni normatywnej.

Szczegółowe informacje o dodatku mieszkaniowym w Gdańsku można znaleźć na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Wynajem mieszkania uchodźcom. Jak to zrobić bezpiecznie? Wynajem mieszkania uchodźcom. Jak to zrobić bezpiecznie?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy - jakie dokumenty są potrzebne? 1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy - dostępny w urzędzie miasta albo gminy, albo ośrodku pomocy społecznej, wniosek musi potwierdzić zarządca budynku albo inna osoba pobierająca czynsz.
 2. Deklaracja o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy.
 3. Dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu.
 4. Rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość wydatków.


Mieszkanie bez wkładu własnego 2023 - dla kogo, od kiedy, jakie warunki trzeba spełnić? Mieszkanie bez wkładu własnego 2023 - dla kogo, od kiedy, jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek do mieszkania w Gdańsku - gdzie złożyć dokumenty?Wniosek o dodatek mieszkaniowy oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w Gdańskim Centrum Świadczeń Dział Obsługi Mieszkańców, ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk (osobiście albo pocztą). Inna możliwość to przesłanie dokumentów elektronicznie przez portal ePUAP.
kc