Mieszkanie bez wkładu własnego 2023 - dla kogo, od kiedy, jakie warunki trzeba spełnić?

kc
29 stycznia 2023 

Mieszkanie bez wkładu własnego to program likwidujący barierę związaną z brakiem środków na wymagany wkład własny potrzebny do uzyskania kredytu hipotecznego. Zasady i warunki udzielania kredytu bez wkładu własnego reguluje Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Od 1 marca 2023 r. mają wejść w życie zmiany w programie dotyczące limitów cen mieszkań podlegających państwowej gwarancji czy minimalnego, gwarantowanego wkładu do kredytu hipotecznego.Mieszkania bez wkładu własnego - dla kogo?Komu przysługuje mieszkanie bez wkładu własnego? Program skierowany jest do osób, które mogą spłacać kredyt, dzięki odpowiedniej wielkości zarobków, ale równocześnie nie mają środków na wkład własny. Z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby, które mają wystarczają zdolność kredytową do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Doradcy finansowi - Gdańsk, Gdynia, SopotZ Mieszkania bez wkładu własnego mogą skorzystać:

 • małżeństwa,
 • single,
 • rodziny wielodzietne,
 • osoby wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko.

Do grupy należą osoby zainteresowane zakupem pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego, szukające mieszkania na rynku wtórnym, społecznym czy chcące wybudować własny dom.

Pierwsze Mieszkanie 2023. Kto uzyska dofinansowanie na zakup mieszkania? Pierwsze Mieszkanie 2023. Kto uzyska dofinansowanie na zakup mieszkania?

Mieszkania bez wkładu własnego - od kiedy?Program umożliwiający zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego wszedł w życie 26 maja 2022 r. na mocy Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133, z późn. zm.). Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony do dnia 31 grudnia 2030 r.

Na czym polega Mieszkanie bez wkładu własnego?Program zapewnia możliwość objęcia gwarancją części kredytu mieszkaniowego, która zastępuje konieczność wniesienia wkładu własnego. Część objęta gwarancją wynosi nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na które zaciągany jest kredyt, czyli wartości nieruchomości. Kredyt hipoteczny w walucie polskiej oraz na minimum 15 lat udzielany jest przez banki, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na czym polega Mieszkanie bez wkładu własnego? Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony bez wymagań w zakresie minimalnej wysokości wkładu własnego kredytobiorcy. Może zostać udzielony w celu pokrycia całości albo części wydatków. Zgodnie z obecnymi warunkami wysokość objętej gwarancją części nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Proces uzyskania kredytu bez wkładu własnego zależy od konkretnego banku i przebiega w taki sam sposób jak wnioskowanie o kredyt z wkładem własnym. Osoba starająca się o kredytowanie musi przedstawić oświadczenia potwierdzających spełnianie warunków programu.

Świadectwo energetyczne 2023 - zmiany. Czy jest obowiązkowe? Świadectwo energetyczne 2023 - zmiany. Czy jest obowiązkowe?

Mieszkania bez wkładu własnego - warunkiSkorzystanie z programu Mieszkanie bez wkładu własnego jest możliwe, jeżeli osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy:

 • nie mają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, a także w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny,
 • nie mogą korzystać ze spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • nie korzystają z innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Jeżeli do gospodarstwa domowego należy minimum dwoje dzieci, kredytobiorca oraz pozostali członkowie mogą być właścicielami innego mieszkania nie większego niż 50 m kw. gdy dzieci jest dwoje, 75 m kw., gdy dzieci jest troje, i 90 m kw., gdy dzieci jest czworo. W przypadku rodzin wielodzietnych nie ma limitu dotyczącego metrażu. Jeżeli dojdzie do narodzin kolejnego dziecka BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Możliwa jest tzw. spłata rodzinna wynosząca przy przyjściu na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł.

Przedłużone wakacje kredytowe. Wszystko zależy od wysokości stópJakie banki biorą udział w programie Mieszkanie bez wkładu własnego?Lista banków, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BPS S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.

Aktualna lista dostępna na stronie www.bgk.pl.

Rynek mieszkaniowy w 2022 roku. Spadek sprzedaży, ale bez spadku cenMieszkania bez wkładu własnego 2023 - zmianyOd 1 marca 2023 roku zmieniają się zasady programu Mieszkanie bez wkładu własnego, który ma również zmienić nazwę na Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe. Więcej osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia programu.

Mieszkania bez wkładu własnego 2023:

 • większe limity cen mieszkań podlegających państwowej gwarancji,
 • zniesienie limitu minimalnego, gwarantowanego wkładu do kredytu hipotecznego,
 • dla osób z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł i nieprzekraczającym 20 proc. kwoty wydatków oraz przy kredycie o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej - z wkładem własnym maksymalnie 30 proc. kwoty,
 • dla osób o wkładzie niższym niż 20 proc. - gwarancją BGK będzie objęta brakująca część wkładu.
kc