Mandat za brak prawa jazdy 2024. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

kc
14 czerwca 2024 

Mandat za brak prawa jazdy może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jazda bez uprawnień stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, że posiadasz ważne prawo jazdy i kierujesz pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego.Jazda bez uprawnień - co oznacza?Jazda bez uprawnień oznacza prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez wymaganego prawa jazdy. Dotyczy to zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych, takich jak motocykle czy motorowery.

Kto może jeździć motorowerem bez prawa jazdy? Kto może jeździć motorowerem bez prawa jazdy?

Uprawnienia do jazdy - kategorie prawa jazdy:

 • AM - możesz kierować m.in. motorowerem, czterokołowcem lekkim (na przykład mały quad),
 • A1 - możesz kierować m.in. motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
 • A2 - możesz kierować m.in. motocykl, który spełnia wszystkie warunki: moc do 35 kW
 • stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla,
 • A - możesz kierować m.in. każdym motocyklem, pojazdem z kategorii AM
 • B1 - możesz kierować m.in. czterokołowcem (na przykład duży quad), pojazdem z kategorii AM,
 • B - możesz kierować m.in. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • B+E - możesz kierować m.in. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • C - możesz kierować m.in. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka),
 • C1 - możesz kierować m.in. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład mała ciężarówka),
 • C1+E - możesz kierować m.in. zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, który składa się z pojazdu, który ciągnie - pojazdy z kategorii C1 i przyczepy (na przykład mała ciężarówka z przyczepą)
 • C+E - możesz kierować m.in. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z kategorii C i przyczepy,
 • D - możesz kierować m.in. autobusem,
 • D1 - możesz kierować m.in. autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m
 • D1+E - możesz kierować m.in. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu kategorii D1 i przyczepy,
 • D+E - możesz kierować m.in. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z kategorii D i przyczepy,
 • T - możesz kierować m.in. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym.

Szczegółowe informacje możesz znaleźć w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.Mandat za brak prawa jazdy 2024Zgodnie z art. 94 Kodeksu wykroczeń osoba prowadząca pojazd mechaniczny, ale również inny niż mechaniczny bez właściwych uprawnień podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Przepisy obejmują prowadzenie pojazdów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu.

Karze podlega również każdy, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Czy na skuter trzeba mieć prawo jazdy? Czy na skuter trzeba mieć prawo jazdy?

Ile wynosi mandat za brak dokumentu prawa jazdy?Mandat za brak prawa jazdy wynosi od 1500 do nawet 30000 zł.

Czy jazda bez prawa jazdy jest przestępstwem?Jazda bez prawa jazdy jest przestępstwem w momencie, gdy kierowcy odebrano uprawnienia, a mimo to zdecydował się wsiąść za kółko. Złamanie zakazu wydanego przez właściwy organ to przestępstwo, za które grozi do 2 lat pozbawienia wolności (art. 180a Kodeksu karnego). Kierowca musi liczyć się również z możliwością zakazu prowadzenia pojazdu wydanego nawet na 15 lat.

Jeżeli osoba nigdy nie miała przyznanych uprawnień, a mimo kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie i płaci grzywnę.

W przypadku tymczasowego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące kierowca, który prowadził pojazd, musi liczyć się z przedłużeniem zakazu prowadzenia pojazdów do 6 miesięcy.

Czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym kierujący pojazdem nie ma obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Zmiana dotycząca braku konieczności posiadania dokumentu weszła w życie pod koniec 2020 r. Policja weryfikuje uprawnienia kierowcy w systemie elektronicznym.

Czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy? Czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Musisz jednak przedstawić dowód tożsamości pozwalający na identyfikację.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wciąż musisz mieć przy sobie dokument prawa jazdy.

Zgodnie z art. 38 ustawy z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, prawo jazdy musi mieć przy sobie:

 • cudzoziemiec posiadający zagraniczne prawo jazdy,
 • obywatele Polski, którzy uzyskali prawo jazdy za granicą,
 • osoby kierujące pojazdami, których nie są właścicielami.

Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Brak konieczności posiadania wskazanych dokumentów nie oznacza, że uprawnione służby nie będą kontrolować informacji. Wszystkie niezbędne dane gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dowód rejestracyjny oraz polisę OC trzeba mieć przy sobie w przypadku prowadzenia pojazdu zarejestrowanego poza Polską.

Co grozi za brak dowodu osobistego podczas kontroli?Podczas kontroli kierowca musi mieć przy sobie dowód osobisty w wersji fizycznej albo elektronicznej w aplikacji mObywatel. Zgodnie z art. 95 Kodeksu wykroczeń kierowca, który
prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Karze grzywny podlega również kierowca, który prowadzi pojazd pomimo upływu okresu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a przed wydaniem prawa jazdy.
kc