Od kiedy 800 plus? Czy trzeba składać wnioski na 800 plus?

kc
9 lutego 2024 

800 plus to potoczna nazwa świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800 plus. W 2024 roku wsparcie dla rodziców wzrosło z 500 do 800 zł. Kiedy i jak złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie?Od kiedy 800 plus?800 plus obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Czy trzeba składać wniosek na 800 plus?Nie musisz składać dodatkowego wniosku uprawniającego do otrzymywania 800 plus. Kwota świadczenia zwiększy się automatycznie jeżeli według stanu na 1 stycznia 2024 roku masz prawo do świadczenia w okresie trwającym od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Kolejny wniosek musisz złożyć dopiero na nowy okres świadczenia.

800 plus tylko dla pracujących? Skończyło się na planach 800 plus tylko dla pracujących? Skończyło się na planach

Komu przysługuje 800 plus?800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia.

O 800 plus może wnioskować:

  1. rodzic - matka albo ojciec,
  2. opiekun fizyczny - osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
  3. osoby sprawujące pieczę zastępczą - rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Warunkiem otrzymania 800 plus jest wspólne mieszkanie z dzieckiem, które pozostaje na utrzymaniu osoby składającej wniosek.

Jakie dodatki na dziecko przysługują w 2024 roku? Jakie dodatki na dziecko przysługują w 2024 roku?

Kiedy nie należy się 800 plus?Świadczenie 800 plus nie przysługuje w określonych przypadkach:

  • dziecko jest w związku małżeńskim,
  • dziecko umieszczono w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie, np. schronisku dla nieletnich czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • dziecko pełnoletnie ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • rodzice, opiekunowie albo członkowie rodziny korzystają z podobnego świadczenia za granicą (nie dotyczy świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

800 plus - od kiedy wniosek?1 lutego 2024 roku rusza przyjmowanie wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz przyznawaniem świadczenia zajmuje się ZUS.

Jeżeli chcesz otrzymywać środki od dnia rozpoczęcia nowego okresu musisz złożyć wniosek od 1 lutego do 30 kwietnia. Wypłata świadczenia odbędzie się maksymalnie do 30 czerwca. W przypadku złożenia wniosku od 1 do 31 maja wypłata następuje do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. Przy złożeniu dokumentów od 1 do 30 czerwca ZUS wypłaca świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia. Natomiast przy przesłaniu wniosku od 1 do 31 lipca świadczenie wypłacane jest z wyrównaniem jedynie od lipca, a w przypadku okresu od 1 do 31 sierpnia jedynie od sierpnia.

Zmiany prawne 2024. Co zmieni się w prawie w 2024 roku? Zmiany prawne 2024. Co zmieni się w prawie w 2024 roku?

Złożenie wniosku do 30 kwietnia pozwoli zachować ciągłość świadczenia w 2024 roku.

800 plus - wniosekWniosek o przyznanie 800 plus złożysz wyłącznie przez Internet. Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej i trafia bezpośrednio na wskazane konto bankowe.

Gdzie złożyć wniosek o 800 Plus? Wniosek złożysz przez:

  • portal PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS
  • portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • bankowość elektroniczną.

Status wniosku można sprawdzić na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Dostępne są nie tylko informacje o statusie, ale również m.in. szczegółowe informacje o świadczeniu. Przetwarzanie wniosku trwa zazwyczaj do 48 godzin.

Czy 800 plus wlicza się do dochodu?800 plus jest zwolnione z podatku dochodowego. Rodzice oraz opiekunowie nie muszą uwzględniać wpłaty w zeznaniu podatkowym.
kc