Odśnieżanie dachów. Kto za to odpowiada?

Klaudia Cichocka
14 grudnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

Odśnieżanie dachów to punkt obowiązkowy, kiedy intensywne opady śniegu nie odpuszczają. Zagrożenie stanowi nie tylko suchy, ale również mokry śnieg, sople lodu czy były. Usunięcie zalegającego śniegu wymaga przygotowania oraz doświadczenia. Zadanie warto powierzyć profesjonalnej firmie odśnieżającej dachy.
Śnieg i sople lodowe stanowią zagrożenie nie tylko dla osób przebywających w budynku, ale również na zewnątrz. Zaniechanie systematycznego usuwania śniegu może doprowadzić do przeciążenia konstrukcji, a nawet katastrofy budowlanej. Zimą należy pamiętać również o odśnieżaniu samochodów, balkonów czy chodników.Obowiązek odśnieżania dachu - podstawa prawnaOdśnieżanie dachów należy przede wszystkim do obowiązków właściciela albo zarządcy obiektu budowlanego. Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w której zawarto, że do obowiązków wymienionych podmiotów należy, m.in.: usunięcie uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Nadmiar śniegu zalegający na dachu może prowadzić do zawalenia konstrukcji albo osunięcia się na przechodniów. Zagrożenie stanowią również lodowe sople - metr sześcienny może osiągnąć wagę nawet 900 kg. Natomiast każdy metr sześcienny śniegu waży ok. 200 kg. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina o usuwaniu również brył, nawisów lodowych i śniegowych zagrażających bezpieczeństwu pieszych oraz osób poruszających się pojazdami w pobliżu.

Ile waży śnieg i dlaczego trzeba go usuwać z dachów Ile waży śnieg i dlaczego trzeba go usuwać z dachów

Nieodśnieżony dach - jaka kara?Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane).

Odśnieżanie dachów - dachy płaskie i stromeSamodzielne odśnieżanie dachu nie jest dobrym pomysłem. Usługę warto zlecić profesjonalnej firmie odśnieżającej dachy, która zajmie się usunięciem śniegu oraz lodu zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zaleceniami.

Na dachu płaskim pracownicy powinni być odpowiednio zabezpieczeni przed upadkiem szczególnie przy m.in. krawędziach, otworach czy miejscach, gdzie dach jest osłabiony. Dobrą praktyką jest wykorzystywanie środków ochrony zbiorowej (np. siatek ochronnych), a jeżeli nie jest to możliwe - środków ochrony osobistej.

Państwowa Inspekcja Pracy podaje następujące wyliczenia dla dachów płaskich:

  • warstwa 20 cm świeżego puchu śniegu zalegająca na powierzchni 1 m kw. waży ok. 20 kg.
  • warstwa 20 cm osiadłego śniegu zalegająca kilka godzin na powierzchni 1 m kw. waży ok. 40 kg.
  • warstwa 20 cm starego śniegu zalegająca kilka tygodni na powierzchni 1 m kw. waży ok. 60 kg. warstwa 20 cm mokrego śniegu zalegająca na powierzchni 1 m kw. waży ok. 80 kg.
  • Nie należy zlecać odśnieżania dachów stromych pracownikom z małym stażem pracy i nieposiadającym odpowiedniego przeszkolenia. Konstrukcje wymagają większej ostrożności oraz zastosowania bardziej zaawansowanych środków ochrony.

Odśnieżaniem dachów powinny zajmować się firmy posiadające doświadczenie i odpowiednie kompetencje. Osoby realizujące zlecenie muszą posiadać aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości, a także odbyte szkolenie BHP oraz ochrony przed upadkiem. Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odzież oraz narzędzia, np. obuwie z podeszwą antypoślizgową, kask czy rękawice.

Opady śniegu to obowiązki. Ile kosztuje odśnieżanie? Opady śniegu to obowiązki. Ile kosztuje odśnieżanie?

Ile kosztuje odśnieżanie dachów?Koszt odśnieżania (płaskiego) dachu wiąże się z opłatą od 1,5 zł do nawet 5 zł za m kw. Na cenę wpływa przede wszystkim wielkość powierzchni, ale również miejsce wykonywania usługi. Więcej trzeba zapłacić firmie odśnieżającej dachy za usunięcie opadów z dachu stromego.