Odwołanie od mandatu. Jak odwołać się od mandatu?

kc
19 czerwca 2024 

Odwołanie od mandatu kusi zniesieniem konieczności zapłaty często wysokiej kwoty. Warto jednak pamiętać, że polskie prawo przewiduje możliwość złożenia wniosku tylko w określonych sytuacjach. Niezbędna jest również szczegółowa i przekonująca argumentacja najlepiej potwierdzona dowodami. Kiedy i jak odwołać się od mandatu?Odwołanie od mandatu - kto może się odwołać?Postępowanie mandatowe prowadzi policja albo inne organy jeżeli przepisy to stanowią.

Odwołanie od mandatu może zastosować:

 • osoba, która uważa, że otrzymała mandat niesłusznie,
 • rodzic lub opiekun prawny jeżeli osoba, która otrzymała mandat ma mniej niż 17 lat,
 • przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która dostała mandat,
 • z urzędu przedstawiciel służby (na przykład policji, straży granicznej), która wydała mandat niesłusznie,
 • z urzędu przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że przedstawiciel służby wystawił mandat niesłusznie.


Mandat za brak prawa jazdy 2024. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Mandat za brak prawa jazdy 2024. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć, gdy schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia albo stwierdzi popełnienie wykroczenia, w szczególności za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu.

W jakich sytuacjach można odwołać się od mandatu?Odwołanie od mandatu można zastosować w przypadku:

 • działania, które nie było wykroczeniem, np. było wykroczeniem tylko do określonej daty,
 • działania, za które może ukarać tylko sąd, np. wiąże się z groźbą aresztu zamiast mandatu,
 • działania w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można było uniknąć
 • działania, które zostało spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych.

Przez dobro chronione prawem rozumie się wartość, która została uznana społecznie za doniosłą i przez to podlegającą ochronie prawnej. Dobro chronione może być osobiste, majątkowe, niemajątkowe albo społeczne.Odwołanie od mandatu należy złożyć w ciągu 7 dni od przyjęcia mandatu (osoba, która dostała mandat) albo po 7. dniu od wystawienia mandatu (przedstawicielem służby, która wydała mandat).

Jak odwołać się od mandatu? 1. Przygotuj wniosek o uchylenie mandatu drogowego.
 2. Złóż wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce wystawienia mandatu.
 3. Dostarcz wniosek do biura podawczego sądu - pocztą albo osobiście.
 4. Otrzymasz listowną odpowiedź z sądu, z której dowiesz się o terminie posiedzenia.
 5. Idź na posiedzenie sądowe lub czekaj na decyzję sądu.


Wniosek o odwołanie od mandatu powinien zawierać takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • serię i numer mandatu,
 • opis zdarzenia i okoliczności wyjaśniających.

Przepisy nie określają, ile czasu ma sąd na rozpatrzenie wniosku.

Na zakończenie posiedzenia sędzia wyda postanowienie o uchyleniu mandatu albo odmowę uchylenia.

Mandat za wjazd do lasu. Czy można wjeżdżać do lasu? Mandat za wjazd do lasu. Czy można wjeżdżać do lasu?

Czy warto odwoływać się od mandatu?Odwołanie od mandatu to dobry pomysł wyłącznie jeżeli zostaną spełnione określone warunki.
Skup się na opisie całego zdarzenia i okolicznościach, które wyjaśnią, dlaczego mandat powinno się uchylić.
Warto dołączyć dokumenty, które potwierdzą okoliczności, np. zdjęcia, nagrania wideo, zeznania świadków, dokumentację medyczną.

Ile kosztuje odwołanie się od mandatu?Przeprowadzenie postępowania w sądzie jest bezpłatne.

Ile są ważne punkty karne 2024? Jak pozbyć się punktów karnych? Ile są ważne punkty karne 2024? Jak pozbyć się punktów karnych?

Redukcja punktów karnych 2024Punkty karne uzyskane w 2024 roku, a także te zebrane po 17 września 2023 roku, ważne są przez 12 miesięcy od daty opłacenia mandatu.

Punkty uzyskane przed wrześniem 2023 roku są ważne 2 lata. Związane jest to z obowiązującymi wówczas przepisami, zgodnie z którymi punkty karne ważne były 2 lata.

Płatność za mandat można rozłożyć na raty. Wówczas punkty znikają z konta kierowcy dopiero po zapłaceniu ostatniej raty.
kc