Punkty karne 2023. Jak sprawdzić punkty karne?

kc
6 marca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 

Punkty karne przyznawane są za łamanie przepisów ruchu drogowego. Na konto kierowcy trafia określona liczba punktów, a do obowiązków należy uregulowanie mandatu. W niektórych przypadkach kierujący pojazdem może nawet stracić uprawnienia. Nowy taryfikator wprowadził wyższe mandaty oraz większą liczbę punktów karnych za niektóre przewinienia na drodze.Sprawdzanie punktów karnych - kto może?Sprawdzanie punktów karnych możliwe jest wyłącznie przez osobę, do której punkty należą. Prawo nie dopuszcza weryfikacji przez osobę trzecią.

Punkty karne - jak sprawdzić?Punkty karne można sprawdzić w najbliższym komisariacie policji. Wystarczy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. Placówka przekaże również oficjalne oświadczenie przedstawiające liczbę punktów karnych zgromadzonych na koncie kierowcy. Wydanie dokumentu kosztuje 17 zł. Opłatę należy wnieść w urzędzie gminy lub miasta, a potwierdzenie wpłaty zabrać na wizytę w komisariacie.

Warto pamiętać, że informację można uzyskać wyłącznie osobiście. Policja nie podaje liczby posiadanych punktów karnych telefonicznie albo mailowo. Uzyskanie informacji bez papierowego oświadczenia jest bezpłatne.

Taryfikator mandatów 2023. Jaka będzie cena brawurowej jazdy? Taryfikator mandatów 2023. Jaka będzie cena brawurowej jazdy?

Jak sprawdzić punkty karne przez Internet?Do sprawdzenia punktów karnych przez Internet potrzebny jest profil zaufany umożliwiający potwierdzenie tożsamości osoby.

Kierowca ma do wyboru dwie możliwości:

 • sprawdzenie punktów karnych na portalu Gov.pl - usługa Sprawdź swoje punkty karne.
 • sprawdzenie punktów karnych w aplikacji mObywatel.

Sprawdzenie punktów karnych przez Internet jest proste i wygodne. Informacja o posiadanych punktach wyświetli się natychmiast.Raz dziennie aktualizuje się baza zawierająca informacje o punktach karnych. Dla pewności warto sprawdzić dane np. kolejnego dnia.

Ile można mieć punktów karnych?Kierowca może zdobyć określoną liczbę punktów karnych bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji.

Jeżeli posiada prawo jazdy więcej niż rok i zdobył ponad 24 punkty karne otrzyma skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje i badania psychologiczne, wydane przez starostę. Przyznane uprawnienia mogą zostać cofnięte, jeżeli kierowca nie zda egzaminu albo nie otrzyma zgody lekarza na prowadzenie samochodu.

Duże zmiany dla kierowców. Co się zmieni 17 września? Duże zmiany dla kierowców. Co się zmieni 17 września?

Ile można mieć punktów karnych w przypadku krótkiego stażu? Kierowców posiadających prawo jazdy mniej niż rok obowiązuje niższy limit, który wynosi 20 punktów. Jeżeli młody kierowca zdobędzie określoną liczbę starosta cofa przyznane wcześniej uprawnienia.

Punkty karne 2023 - za co najwięcej?W 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wykroczeń na drodze. Do września ubiegłego roku maksymalna kara za wykroczenie nie mogła przekroczyć 10 punktów. Obecnie liczba wynosi aż 15 punktów.

15 punktów karnych można otrzymać za m.in.:

 • przekroczenie prędkości powyżej 70 km/h,
 • prowadzenie pojazdu po odebraniu prawa jazdy,
 • kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków,
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania",
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w sposób niezgodny z przepisami.

Za używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia auta można otrzymać 12 punktów karnych.

Rządzący wprowadzili także przepis związany z recydywą. Ustawa O Ruchu Drogowym za recydywistę uważa osobę, która przed upływem dwóch lat od ostatniego wykroczenia popełniła je znów. W takich wypadkach policjanci naliczą dwukrotną wysokość mandatu. Zgodnie z nową zasadą kara finansowa dla recydywistów będzie podwojona, a punkty odpowiednio zwiększone.

Za te wykroczenia w kilka sekund stracisz prawo jazdy Za te wykroczenia w kilka sekund stracisz prawo jazdy

Kiedy kasują się punkty karne?Kiedy kasują się punkty karne? Kierowcy, którzy popełnili wykroczenia, zastanawiają się, po jakim czasie punkty znikną z ich kont.

Zgodnie z przepisami punkty przyznane za naruszenia popełnione przed 17 września 2022 r., zostaną usunięte z konta rok od dnia zdarzenia.

Po jakim czasie kasują się punkty karne przyznane od 17 września 2022 r.?

 • po 2 latach od dnia opłacenia mandatu pod warunkiem, że stanowi on dochód budżetu państwa albo został wystawiony przez organ Inspekcji Transportu Drogowego,
 • po 2 latach od daty uprawomocnienia się wyroku - jeżeli kierowca nie przyjął mandatu,
 • po otrzymaniu pozytywnego wyniku sprawdzenia kwalifikacji,
 • jeśli starosta odmówi wydania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji albo o cofnięciu uprawnień - na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.


12 punktów karnych za rozmowę przez telefon w czasie jazdy. Dużo czy mało? 12 punktów karnych za rozmowę przez telefon w czasie jazdy. Dużo czy mało?

Warto pamiętać, że punkty nie zostaną usunięte, jeżeli suma punktów tymczasowych (nieprzyjętych przez kierowcę, czekają na orzeczenie sądu) oraz aktywnych (przyznanych kierowcy na koncie) przekracza limit 20 albo 24 punktów.
kc