Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie emerytura po waloryzacji?

kc
18 stycznia 2024 

Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Od marca osoby uprawnione mogą liczyć na wzrost świadczeń, ale wciąż brakuje wszystkich danych pozwalających na oficjalne wskazanie kwoty. Prawdopodobnie w 2024 roku waloryzacja emerytur odbędzie się dwa razy w ciągu roku.Waloryzacja emerytur 2024 - kiedy?Waloryzacja emerytur pozwala utrzymać realną wartość świadczenia traconą głównie z powodu inflacji. Zwiększenie wartości polega na pomnożeniu kwoty świadczenia oraz podstawy wymiaru przez ustalony wskaźnik waloryzacji - jeden z dwóch za poprzedni rok kalendarzowy.

Podczas ustalania waloryzacji emerytury uwzględnia się średnioroczną inflację konsumencką lub inflację "emerycką" tzn. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Ostatecznie wybiera się wskaźnik, który będzie korzystniejszy dla odbiorców. Następnie dolicza się 20 proc. realnego wzrostu płac w ubiegłym roku. W sytuacji, gdy wskaźnik okaże się ujemny nie jest brany pod uwagę. Emerytury zostaną zwaloryzowane o inflację "emerycką".

Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną od 1 marca.

Emerytury pomostowe na nowych zasadach Emerytury pomostowe na nowych zasadach

Waloryzacja emerytur 2024 - prognozyRealny wzrost płac w ubiegłym roku zostanie zaprezentowany 9 lutego.

Dotychczas Główny Urząd Statystyczny podał, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniósł 11,9 proc. w 2023 roku. Ogólny wskaźnik cen za ubiegły rok wyniósł 11,4 proc. Tempo wzrostu cen w gospodarstwach domowych emerytów było wyższe niż w przeciętnych gospodarstwach.

Praca dla emeryta w Trójmieście - warunki, oferty, stanowiska Praca dla emeryta w Trójmieście - warunki, oferty, stanowiska

W ubiegłym roku parametr wyniósł 14,8 proc. czyli więcej niż zakładały wstępne prognozy. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna w 2023 roku wyniosła 1588,44 zł brutto czyli 1445 zł netto.

W 2024 emerytury wzrosną minimum o 11,9 proc. czyli o 189 zł brutto kształtując się na poziomie minimum 1777,46 zł brutto. Wciąż trzeba jednak poczekać na wszystkie dane i oficjalne komunikaty.

Dla kogo świadczenie honorowe z ZUS? Dla kogo świadczenie honorowe z ZUS?

Czy w tym roku będzie druga waloryzacja emerytur?Nie wiadomo również, czy zgodnie z zapowiedziami rządzących zostaną przeprowadzone dwie waloryzacje emerytur 2024. Niezbędne będzie wprowadzenie zmian w Ustawie o emeryturach i rentach. Obecnie przepisy prawa wskazują na jedną waloryzację emerytur w ciągu roku - w marcu. Drugi warunek zapowiedziany przez rządzących wiąże się z wysokością inflacji, która zgodnie z założeniami ma wynieść więcej niż 5 proc. w pierwszej połowie roku.

Kiedy wypłata 13. emerytury 2024?13. emerytura wypłacana jest razem z kwietniowym świadczeniem. Niewielka część uprawnionych otrzymuje dodatkowe świadczenie w maju - są to osoby pobierające świadczenia przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny.

Wysokość 13. emerytury zależy od kwoty minimalnej emerytury.

14. emerytura 2023 - kiedy wypłata? 14. emerytura 2023 - kiedy wypłata?

Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku?ZUS realizuje wypłatę 14. emerytury z urzędu - nie ma konieczności składania wniosków. Od lipca ubiegłego roku wypłata stała się gwarantowana co roku przez ustawę. Zgodnie z założeniami 14. emeryturę mają otrzymać osoby otrzymujące do 2900 zł brutto w ciągu miesiąca.
kc