Zastrzeżenie PESEL. Jak zastrzec PESEL?

kc
29 listopada 2023 

Zastrzeżenie PESEL może okazać się przydatne w kilku sytuacjach. Przede wszystkim zyskujesz pewność, że nikt niepożądany nie wykorzysta numeru np. w celu zaciągnięcia kredytu. Usługa będzie rozwijana i dopiero od 1 czerwca 2024 roku zagwarantuje pełną ochronę. Przed zawarciem umowy m.in. o kredyt hipoteczny instytucje finansowe czy notariusz będą musiały zweryfikować status numeru PESEL w rejestrze.Usługa zastrzeżenia numeru PESEL ruszyła w listopadzie br. a przewidziana została w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości uchwalonej w lipcu br.

Zastrzeżenie numeru PESEL - co daje?Zastrzeżenie PESEL pozwala ograniczyć niektóre skutki związane z kradzieżą danych dotyczących tożsamości, m.in. wyłudzeń środków finansowych poprzez zaciąganie kredytów bez wiedzy właściciela numeru. Poza tym zastrzeżenie PESEL ma również ograniczyć tzw. SIM swapping, czyli zjawisko polegające na tworzeniu duplikatów kart SIM następnie używanych do nielegalnej autoryzacji zawieranych transakcji.

Zgodnie z ustawą jeżeli zobowiązanie zostanie zaciągnięte mimo zastrzeżenia, obywatel nie będzie obciążony. Konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 roku.

Zastrzeżenie numeru PESEL nie zablokuje możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

Zmiana adresu zameldowania 2023 - jak się przemeldować i jakie dokumenty są potrzebne? Zmiana adresu zameldowania 2023 - jak się przemeldować i jakie dokumenty są potrzebne?

Jak zastrzec PESEL?Zastrzeżenie numeru PESEL można zrealizować przez Internet albo w dowolnym urzędzie gminy. Usługa jest dedykowana każdemu, kto posiada numer PESEL i ma ukończone 18 lat, w tym również cudzoziemcom.

Jak zastrzec PESEL w urzędzie? Przygotuj dokumenty:

  • dowód osobisty albo paszport jeżeli jesteś obywatelem Polski,
  • dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo jeżeli jesteś cudzoziemcem,
  • inny dokument, na podstawie którego ustalono tożsamość przy nadawaniu statusu UKR jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego oraz posiadasz numer PESEL ze statusem UKR i nie masz żadnego z pozostałych dokumentów.

Podczas wizyty w urzędzie potrzebny jest również wniosek dostępny na stronie www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Obowiązek meldunkowy 2023. Czy jest obowiązek meldunku? Obowiązek meldunkowy 2023. Czy jest obowiązek meldunku?

Jak zastrzec PESEL przez Internet?Zastrzeżenie numeru PESEL można również zrealizować przez Internet w serwisie mObywatel. Niezbędny jest profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód albo dane do logowania do bankowości elektronicznej.

W obu przypadkach numer PESEL zostaje zastrzeżony natychmiast.

Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć bezterminowo albo wskazując datę i godzinę, kiedy system automatycznie ponownie zastrzeże numer PESEL.

Zastrzeżenie PESEL - od kiedy?Od 1 czerwca 2024 roku banki, notariusze oraz inne instytucje finansowe będą musiały sprawdzić, czy dany numer PESEL został zastrzeżony w rejestrze przed zawarciem umowy np. kredytowej.
kc