Zgłoszenie sprzedaży samochodu. Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie

PK
23 lutego 2024 

Sprzedaż samochodu wiąże się z kilkoma formalnościami, których musi dopełnić były właściciel pojazdu. Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży sprzedający musi powiadomić o zbyciu auta odpowiedni wydział komunikacji oraz swojego ubezpieczyciela. Niedopełnienie tych formalności w wyznaczonym terminie skutkuje karami finansowymi. Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu? Ile jest czasu na zgłoszenie sprzedaży pojazdu?
Jak przygotować auto do sprzedaży? Jak przygotować auto do sprzedaży?

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?Sprzedaż samochodu zgłasza się w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oraz u ubezpieczyciela, u którego wykupiona jest polisa ze składek OC.

Na stronach wydziałów komunikacji można przeczytać następujący komunikat: "właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie 30 dni o zbyciu (np. sprzedaży, darowiźnie) pojazdu. Zawiadomienia dokonuje właściciel, na którego pojazd był zarejestrowany w urzędzie, który dokonał tej rejestracji."Ile czasu na zgłoszenie sprzedaży pojazdu?Sprzedaż pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Za niepowiadomienie wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu w wyznaczonym terminie grozi kara od 200 do 1000 zł.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?Zgłoszenie zbycia pojazdu można złożyć w urzędzie tradycyjnie - osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika - lub elektronicznie przez internet.

Aby dokonać tej formalności online potrzebny jest profil zaufany potwierdzający tożsamość. tożsamość. Profil zaufany można założyć przez internet na stronie GOV.pl

O co pytać sprzedającego auto? O co pytać sprzedającego auto?

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu - dokumentyDo wypełnienia formularza zgłoszenia zbycia pojazdu potrzebne są:
dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcecie zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdują się one np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
dane zbywcy/nabywcy pojazdu,
skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie/nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży lub umowę darowizny

Ile są ważne punkty karne 2024? Jak pozbyć się punktów karnych? Ile są ważne punkty karne 2024? Jak pozbyć się punktów karnych?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu a OCObowiązkiem sprzedającego samochód jest przekazanie polisy OC nowemu właścicielowi.

Sprzedający musi natomiast poinformować swojego ubezpieczyciela o tym fakcie w terminie 14 dni. W dokumencie powinny znaleźć się informacje na temat nabywcy pojazdu - jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone?Zgłoszenie sprzedaży samochodu a ACNieobowiązkowe ubezpieczenia, takie jak autocasco czy assistance, które miał wykupione poprzedni właściciel samochodu, wygasają z chwilą sprzedaży auta. Nie przechodzą one automatycznie na nowego posiadacza.
Sprzedający pojazd po zawarciu umowy powinien jednak udać się do swojego ubezpieczyciela i poinformować go o zbyciu pojazdu, ponieważ istnieje możliwość, że otrzyma on proporcjonalny zwrot za niewykorzystaną składkę AC.

Coraz drożej być kierowcą. Aut będzie coraz mniej? Coraz drożej być kierowcą. Aut będzie coraz mniej?

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdy podatek od czynności cywilnoprawnych ("podatek od wzbogacenia") płaci osoba kupująca. Podatek ten wynosi 2%wartości rynkowej pojazdu.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu. Wówczas koszt ponosi sprzedający, który musi w terminie 14 dni zapłacić podatek w wysokości 12% wartości pojazdu, jeśli zarabia rocznie mniej niż 120 000 zł lub 32% wartości pojazdu, jeśli zarabia rocznie więcej niż 120 000 zł.

Co z tablicami rejestracyjnymi po sprzedaży auta?Tablice rejestracyjne, także te indywidualne, nie są przypisane do właściciela auta, ale do pojazdu. Przerejestrowaniem samochodu zajmuje się już osoba, która nabyła pojazd.
Polskie prawo dopuszcza zachowanie dotychczasowych numerów rejestracyjnych bez względu na miejsce zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych nie zwalnia nabywcy z ich zabrania do Wydziału Komunikacji, pojazdu ponieważ urzędnik musi nakleić na nie nowe nalepki kontrolne.
PK