Oświata w samorządzie w ujęciu praktycznym

Cena
690
Rodzaj szkolenia
Prawo

Treść ogłoszenia

Adresaci 
pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedziani za  realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cele i korzyści 
 • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania zadań oświatowych w jst. 
 • Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych wynikających z prowadzenia i finansowania oświaty, w szczególności osób rozpoczynających pracę.
 • Kompleksowe omówienie kwestii związanych z prowadzeniem oświaty, w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym, kadrowym i finansowym.
 • Wskazanie zakresu realizowanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień organu wykonawczego i stanowiącego.
 • Wskazanie działań jst w zakresie ewidencji, nadzoru, rekrutacji, kształtowania sieci szkół i placówek, kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Omówienie ustawowych zadań jst w zakresie prawa pracy, wynikających z zapisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie finansowania oświaty, w tym naliczenia i wydatkowania subwencji, dotacji dla jst a także dotacji przekazywanej przez jst placówkom oświatowym, przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji, wydatkowania środków na uczniów niepełnosprawnych, zarówno przez jst jak i innepodmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Omówienie zasad wprowadzania, przekazywania i weryfikacji danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz powiązania SIO z subwencją oświatową.
 • Poznanie zasad finasowania dowozu uczniów, wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowej, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.
Kurs jest doskonałą okazją do poznania zagadnień oświatowych od strony teoretycznej i praktycznej. Zespół ekspertów prowadzący kurs to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie realizacji spraw oświatowych w jst.

Informacje o prowadzącym 
DZIEŃ I:
Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.
 
DZIEŃ II:
Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i  prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.
 
DZIEŃ III:
Prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie prawa dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek żłobkowych i oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.

Więcej informacji: https://gdansk.frdl.pl/program/program-otwarte/oswiata-w-samorzadzie-w-ujeciu-praktycznym-zadania-kadry-finansowanie-kompleksow/4123

Zobacz inne oferty

Ogłoszenie podstawowe

Cena

265 zł

Aktualizacja: 6 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

279 zł

Aktualizacja: 6 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

280 zł

Aktualizacja: 6 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

990 zł

Aktualizacja: 6 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Oferta online
583084... Zadzwoń
b...@gdans... Wyświetl e-mail
Jakub Porządny
Ważne jeszcze 46 dni (do 30.09.2020)
obserwuj to ogłoszenie
 • Numer ogłoszenia: 63613766
 • Data wprowadzenia: 30 lipca 2020
 • Wyświetleń: 19
 • Wyświetleń na liście: 1 026
Wydrukuj to ogłoszenie
Poleć znajomemu
Podziel się na Facebooku
zgłoś do moderacji
Zadzwoń SMS