Brygadzista produkcji

powrót do listy
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Produkcja
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 6 dni temu

Aktualnie, w związku z intensywnym rozwojem naszej organizacji, poszukujemy osoby na stanowisko:

Brygadzista produkcji

Miejsce pracy: Gdynia

Opis stanowiska pracy:
 • Codzienny rozdział prac pomiędzy członków zespołu, kontrola terminowości i jakości wykonania zadań,
 • Zapewnienie dostępności materiałów do produkcji, współpraca z magazynem w tym zakresie,
 • Zapewnienie dostępności osprzętu niezbędnego do wykonywania pracy przez zespół,
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP, dyscypliną na stanowiskach pracy.

Wymagania:
 • Doświadczenie w zarządzaniu grupą pracowników w firmie produkcyjnej,
 • Umiejętności planistyczne i organizacyjne, zdolność do efektywnego rozdziału prac na podległych pracowników,
 • Znajomość rysunku technicznego pozwalająca na przekazywanie wiedzy i uczenie podległego zespołu,
 • Nastawienie na wysoką jakość pracy -  odpowiedzialność za wymogi jakościowe produktów gotowych,
 • Dyspozycyjność do pracy 3 zmianowej,
 • Mile widziana wiedza z obszarów obróbki metali, spawania, procesów montażu.

Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,
 • Bonusy miesięczne
 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, nastawionej na innowacyjne rozwiązania i wykorzystywanie nowych technologii,
 • Bogaty pakiet opieki medycznej dla pracownika i rodziny.
   
Osoby zainteresowane zachęcamy do wysłania CV poprzez przycisk "Aplikuj".
 

Prosimy o dodanie klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACYAdministratorem Państwa danych osobowych jest AIC S.A. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu: - przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 1 kodeksu pracy jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Podstawą prawną w zakresie przetwarzania danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu e-mailowego jest uzasadniony interes Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W pozostałym zakresie, w tym w zakresie Państwa wizerunku, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; - ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie są Państwo zobowiązani do wskazywania swoich danych osobowych, jednak w przypadku ich niepodania, Administrator nie będzie mógł uwzględnić Państwa kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody. Wskazane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, kancelarii prawnej (w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora) lub firmie hostingowej, z której usług korzysta Administrator. Administrator nie będzie jednak przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej). Podmioty, które otrzymają Państwa dane osobowe, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, ewentualnie w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dokumentów rekrutacyjnych dla celów kolejnych procesów rekrutacyjnych do czasu wycofania przez Państwa zgody w tym zakresie. Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo: a) żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia; c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego d) z przepisu prawa mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych; e) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych; f) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; g) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@myaic.com Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub gdy po stronie Administratora będzie istnieć podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
zobacz klauzule

Pozostałe ogłoszenia z naszej firmy

Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 7 dni temu
Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 10 dni temu
Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 11 dni temu
Ogłoszenie premium
r...@myaic... Wyświetl e-mail
AIC
Adres
Gdynia
Rdestowa 
Ważne jeszcze 7 dni (do 17.12.2019)
obserwuj to ogłoszenie

Profil pracodawcy

Firma AIC została założona w 2001 roku i bardzo szybko została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, specjalistę w zakresie projektowania i produkcji wysokiej klasy wymienników ciepła. Przez 14 lat zbudowaliśmy...

Zobacz profil
Zobacz dane kontaktowe
Miasto
Gdynia
Ulica i nr
Rdestowa 41
NIP
589-19-36-466
myaic.com
 • Numer ogłoszenia: 60885139
 • Data wyróżnienia: 3 grudnia 2019
 • Data wprowadzenia: 24 października 2017
 • Aktualizacja: 3 grudnia 2019
 • Wyświetleń: 3 450
 • Wyświetleń na liście: 214 909
Wydrukuj to ogłoszenie
Poleć znajomemu
Podziel się na Facebooku
zgłoś do moderacji