Koordynator - Wychowawca w placówce dla dzieci

Ogłoszenie nieaktualne

Koordynator - Wychowawca w placówce dla dzieci

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
6820 - 6820
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Starszy wychowawca pełniący funkcję KOORDYNATORA


Obowiązki:
 • koordynacja zadań realizowanych przez pracowników placówki;
 • kontrola dokumentacji merytorycznej prowadzonej przez pracowników placówki;
 • wydawanie poleceń służbowych pracownikom placówki w zakresie realizowanych zadań;
 • ustalanie harmonogramów pracy;
 • nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji wychowanków;
 • odpowiedzialność za prawidłowe warunki żywienia wychowanków placówki oraz zaopatrzenie wychowanków w odzież, obuwie, przybory szkolne, itp.;
 • nadzór nad przestrzeganiem dbałości o zdrowie wychowanków placówki oraz zapewnienie bezpośredniej opieki i bezpieczeństwa wychowankom;
 • zapewnienie właściwej współpracy placówki z zewnętrznymi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w proces wychowawczy;
 • koordynacja i nadzór nad zadaniami związanymi z przygotowaniem programów, projektów grantowych związanych z pracą placówki oraz zadaniami związanymi ze sprawozdawczością w tym zakresie;
 • dbałość o dotrzymanie terminów przeglądów, utrzymania stanu technicznego budynku placówki i urządzeń, instalacji, bezpieczeństwa p. poż.

Opis kandydata:
 1. Wykształcenie wyższe (I i II stopnia) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 2. Staż pracy: minimum 3 lata
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 2. Szkolenia podnoszące kompetencje.
 3. Komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów.
 4. Zdecydowanie w działaniu i podejmowaniu decyzji, konsekwencja.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do dnia 23.05.2024 r. na adres
e-mail: [ukryte] dopiskiem „Oferta – koordynator”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny (GDIR) z siedzibą, ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4; 80-425 Gdańsk
Dane kontaktowe:
- ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4; 80-425 Gdańsk
- tel. 58 346 10 61
- e-mail: [ukryte]

Prosimy o dodanie klauzuli:

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny z siedzibą w Gdańsku przy ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 09.05.2024

Wróć do góry