Młodszy specjalista ds. wsparcia szkoleń sieci sprzedaży ubezpieczeń

Ogłoszenie nieaktualne

Młodszy specjalista ds. wsparcia szkoleń sieci sprzedaży ubezpieczeń

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Ubezpieczenia
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Nr ref: SSZ/TUW/02/2024

Zadania na stanowisku:
Wsparcie Trenerów w Zespole Szkoleń w realizacji procesu szkoleniowego sieci sprzedaży w tym:
 • Koordynacja obiegu dokumentów w Zespole Szkoleń Sieci Sprzedaży Ubezpieczeń oraz obsługa poczty wychodzącej i przychodzącej
 • Opracowywanie cyklicznych raportów związanych z funkcjonowaniem platformy elearningowej dedykowanej sprzedawcom;
 • Współadministrowanie platformą elearningową oraz obsługa zgłoszeń mailowych związanych z funkcjonowaniem platformy elearningowej
 • Opracowanie bieżących danych na potrzeby Zespołu Szkoleń Sieci Sprzedaży Ubezpieczeń
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi oraz kontrahentami w celu: pozyskania informacji do raportów; ustalenie terminów zgłoszenia egzaminów do KNF, obsługa dokumentacji związanej z realizacją egzaminów nadających uprawnienia do sprzedaży ubezpieczeń;
 • Wsparcie administracyjne trenerów Zespołu Szkoleń Sieci Sprzedaży Ubezpieczeń
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań Zespołu Szkoleń Sieci Sprzedaży Ubezpieczeń
Od kandydatów oczekujemy:
 • Znajomości Programu MS Office w szczególności pakietu EXCEL (tworzenie raportów)- warunek konieczny
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Umiejętności analizy danych i czytania raportów;
 • Dobrej organizacji pracy i terminowości;
 • Operacyjności;
 • Proaktywną postawę w dążeniu do celu,;
 • Gotowości do szukania rozwiązań;
 • Akceptacji dużej dynamiki zmian;
 • Wykształcenia min. średniego.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • pracę w zespole specjalistów z pełnym wsparciem merytorycznym,
 • szkolenia rozwojowe i dokształcające,
dodatki dla pracowników:
 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • ubezpieczenie na życie;
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • wolontariat pracowniczy
 • dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • możliwość pracy zdalnej.
Dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem. Informujemy, że skontaktujemy sięz wybranymi kandydatami.
Pierwsza rozmowy rekrutacyjne odbędą się w formie spotkań on-line.

Aplikację proszę skłacać przy użyciu dedykowanego linku.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Administrator W związku z przekazanymi nam dokumentami aplikacyjnymi, uprzejmie informujemy, że dane osobowe w nich zawarte będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administrator w celach przeprowadzenia obecnych i ewentualnie przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Inspektor ochrony danych (IOD) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem +48 58 550 95 64. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO*. Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 221 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne. W celu przyszłych procesów rekrutacyjnych podane dane mogą być przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Odbiorcy danych osobowych Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom administratora danych oraz podmiotom, którym administrator zlecił czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych. Przekazywanie danych do państw trzecich Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Okres przechowywania danych W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa: 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, 2. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO, 3. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO, 5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO, 6. sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w trybie i na zasadach określonych w art. 21 RODO, 7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO. * rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 09.02.2024

Wróć do góry