Pracownik socjalny

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Służba zdrowia,
Opieka medyczna,
Medycyna
Poziom stanowiska
Asystent
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 2 miesiące temu

                                 Nr referencyjny ogłoszenia SOC/2022
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna zatrudni: Pracownik socjalny do pracy w Placówce w Dzierżążnie

Wymagania:
 1. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 2. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 3. w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęcie i zakończenie nauki na  studiach wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie                                 z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.) lub
 4. przed 01.01.2007 roku otrzymanie dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
 5. przed 01.01.2008 roku ukończenie szkoły policealnej otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub
 6. przed 01.01.2008 roku ukończenie lub kontynuacja nauki na studiach wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub
 7. przed 01.05.2004 roku ukończenie nauki na studiach wyższych licencjackich lub magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne,  socjologia lub
 8. przed 01.05.2004 roku rozpoczęcie nauki na studiach wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
Ogólne obowiązki:
 1. przekazywanie pacjenta pod opiekę placówek POZ w celu zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 2. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w celu sprawdzenia wydolności opiekuńczej, jej warunków mieszkaniowych i rodzinnych w celu zapewnienia pomocy i umieszczenia w odpowiedniej Placówce,
 3. występowanie do różnych instytucji w imieniu pacjenta lub na jego prośbę,
 4. podejmowanie działań o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej ze względu na warunki bytowe i brak rodziny,
 5. występowanie do Sądu Rodzinnego o zabezpieczenie praw dziecka pozbawionego opieki
Oferujemy:
 1. Umowę o pracę
 2. Pracę w przyjaznej atmosferze.

Prosimy o dodanie klauzuli:

1. Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem moich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400), przy ul. Piechowskiego 36.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: Walenty Narloch, adres mailowy walenty.narloch@szpital.koscierzyna.pl, tel. (58) 686-01-17
3. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której będę brać udział.
4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
zobacz klauzulę
zgłoś do moderacji

Pozostałe ogłoszenia z naszej firmy

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 10 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 29 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 24 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 3 miesiące temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 10 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

586860... Wyświetl numer
r...@szpit... Wyświetl e-mail
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Lokalizacja

Adres
Kościerzyna
Piechowskiego 36
Ważne jeszcze 40 dni (do 11.08.2022)
 • Numer ogłoszenia: 64827634
 • Data wprowadzenia: 10.05.2022
 • Aktualizacja: 10.05.2022
Zadzwoń E-mail