Psycholog w Domu dla Dzieci

Ogłoszenie podstawowe

Psycholog w Domu dla Dzieci

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak
Książeczka sanepidowska
Tak

Praca w Domu dla Dzieci prowadzonym przez Fundację Dla Rodziny "Ogniska Nadziei" w Gdańsku

Twój zakres obowiązków:
 • prowadzenie badań psychologicznych służących rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb wychowanków oraz określenie form i sposobów udzielania wychowankom pomocy psychologicznej.
 • sporządzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej wychowanków,
 • prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych z wychowankami,
 • stała obserwacja podopiecznych ,
 • prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży przebywających w placówce,
 • prowadzenie dokumentacji psychologicznej,
 • współpraca z rodziną dziecka, asystentem rodziny, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka innej formy opieki zastępczej,
 • udział w pracach Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
 • opracowywanie opinii psychologicznej dzieci;
 • pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku;
 • prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej;
 • prowadzenie arkusza badań i obserwacji psychologicznych, kart udziału w zajęciach;
 • współpraca ze społecznością domu oraz zespołem wychowawczym.

Nasze wymagania:
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • tytuł magistra na kierunku psychologia, prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych dotyczących pieczy zastępczej, postępowania w sprawach nieletnich, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i podstawy kodeksu karnego
 • zaświadczenie o niekaralności (wymagane przy zatrudnieniu)

Mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • szkolenia podnoszące kompetencję z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,

Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV na adres mailowy f...@wp.pl Wyświetl e-mail   w tytule wiadomości: Psycholog w Domu dla Dzieci

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

więcej o naszej działalności: https://fundacjadlarodziny.pl/

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298) przy ulicy Sierakowickiej 9 (zwane dalej „Fundacją”). 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
    - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   -  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    - prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

  
Informacje o firmie
https://fundacjadlarodziny.pl/

Prosimy o dodanie klauzuli:

Prosimy o dodanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65492408

Aktualizacja: 16.02.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od ogłoszeniodawcy

Pomoc domowa w Domu dla Dzieci

Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 2 dni temu

Wychowawca w domu dla dzieci w Gdańsku

Ogłoszenie premium
Aktualizacja: 2 dni temu

Wychowawca w Ognisku Wychowawczym

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 2 dni temu

Wychowawca w domu dla dzieci w Rumi

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 16 dni temu

Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei

f...@wp.pl Wyświetl e-mail
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Lokalizacja

Adres
Gdańsk
Wróć do góry