Specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych

Ogłoszenie nieaktualne

Specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Ubezpieczenia
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Hybrydowa
Wymagane doświadczenie
Tak
Rekrutacja online
Tak

Nr ref: SLSM/TUW/02/2024

Twój zakres obowiązków
 • Obsługa zgłoszonych szkód majątkowych i szkód z odpowiedzialności cywilne, w tym:
 • ocena zasadności i weryfikacji roszczeń odszkodowawczych,
 • zabezpieczanie praw regresowych na etapie prowadzonego postępowania likwidacyjnego,
 • kontakt telefoniczny z klientem w sprawach likwidowanych szkód,
 • akceptacja wypłat i odmów odszkodowań zgodnie z udzielonym zakresem pełnomocnictw,
 • telefoniczna obsługa szkód w ramach procedury uproszczonej,
 • rozpatrywanie reklamacji związanych z procesem likwidacji,
 • dbanie o terminowy proces likwidacji szkód,
 • wprowadzanie oraz kontrola poprawności danych w programach dedykowanych do obsługi szkód.
Nasze wymagania
 • doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą szkód majątkowych,
 • znajomości przepisów prawnych dotyczących ubezpieczeń,
 • dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności analitycznych,
 • gotowości do rozwoju,
 • znajomości pakietu MS Office (Word, Excel),
 • znajomości obsługi programów do wyceny szkód majątkowych, co będzie dodatkowym atutem,
 • wykształcenia minimum średniego, mile widziany kierunek techniczny i/lub prawny.
Mile widziane
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym likwidowaniu szkód potwierdzone pracą z pełnomocnictwem,
 • znajomość tematyki szkód klienta korpopracyjnego.
To oferujemy
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • pracę w zespole specjalistów z pełnym wsparciem merytorycznym,
 • szkolenia rozwojowe i dokształcające,
 • dodatki dla pracowników:
 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • wolontariat pracowniczy,
 • dobrą lokalizację biura blisko przystanku kolejki SKM Sopot Główny,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • pracę zdalną - 9 dni w miesiącu.
Dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem. Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami. Pierwsza rozmowy rekrutacyjne odbędą się w formie spotkań on-line.
Aplikacje prosimy kierować za pośrednictwem dedykowanego linka.
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska lub nr referencyjnego.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.
Administrator
W związku z przekazanymi nam dokumentami aplikacyjnymi, uprzejmie informujemy, że dane osobowe w nich zawarte będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administrator w celach przeprowadzenia obecnych i ewentualnie przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Inspektor ochrony danych (IOD)
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem +48 58 550 95 64.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO*. Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 221 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie.
Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne. W celu przyszłych procesów rekrutacyjnych podane dane mogą być przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom administratora danych oraz podmiotom, którym administrator zlecił czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Okres przechowywania danych
W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
2. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
3. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w trybie i na zasadach określonych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 07.02.2024

Aktualizacja: 09.02.2024

Wróć do góry