Specjalista/ka ds. płac

Ogłoszenie podstawowe
Gdańsk Śródmieście
Toruńska 1
Specjalista/ka ds. płac Umowa o pracę
obserwuj

Specjalista/ka ds. płac

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Kadry
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko spec. ds. płac.
Zadania:
 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników i należności z tytułu umów                 cywilnoprawnych oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno- rentowych,
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie rozliczania obowiązkowych i dobrowolnych składek oraz przekazywanie danych o miesięcznych  rozliczeniach składek,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz terminowa sprawozdawczość dla ZUS,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej ( zgłoszenia i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników , zleceniobiorców i członków ich rodzin)
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, GUS, PIT
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami publicznymi i komornikami.
 • udzielanie informacji pracownikom z zakresu wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń z ZUS
 • księgowanie list płac i uzgadnianie kont księgowych.
 • sporządzanie przelewów na podstawie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń  ZUS, US, PFRON
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne w tym okresowa analiza funduszu płac.
Oczekujemy::
 • wykształcenia min. średnie, mile widziane kierunki ekonomiczne,
 • doświadczenia w pracy w dziale kadrowo- płacowym
 • bardzo dobrej, praktycznej znajomości obsługi programu Płatnik oraz programów pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry i Płace oraz FK
 • znajomości przepisów prawa pracy , ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, praw autorskich w szczególności zasad naliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów urlopowych oraz ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych
 • umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialności, samodzielności,
 • dokładności i systematyczności
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • dodatek stażowy,
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • dofinansowanie do zajęć sportowych ( karta Multisport)
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia na życie  i opieki medycznej
 • możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagane dokumenty:
 • CV - przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 • oświadczenie zwierające klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 • Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Specjalista/ka ds. płac”
w terminie do dnia 20.06.2024 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres r...@mng.g... Wyświetl e-mail .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

Data dodania ogłoszenia: 06.05.2024

Aktualizacja: 13.06.2024

Zgłoś

obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Muzeum Narodowe w Gdańsku

571600... Wyświetl numer
r...@mng.g... Wyświetl e-mail

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Śródmieście
Toruńska 1
SMS
Wyświetl numer
Wróć do góry