Wychowawca w domu dla dzieci

Ogłoszenie nieaktualne

Wychowawca w domu dla dzieci

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4830 - 5460
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Opis kandydata:
 • sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno-wychowawczym wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • prowadzenie dokumentacji wychowanków;
 • praca indywidualna z wychowankami, rozwiązywanie trudnych wychowawczo sytuacji, wspieranie wychowanków w różnych kryzysach, pomoc w nauce;
 • prowadzenie procesów wychowawczych i usamodzielniających;
 • prowadzenie zajęć rozwijających pasje i talenty dzieci;
 • tworzenie programów pracy z wychowankami;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę, rodzicami wychowanków, opiekunami prawnymi;
 • prowadzenie wspólnie z wychowankami gospodarstwa domowego.

Opis kandydata:
 1. Wykształcenie wyższe (I i II stopnia) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Wymagania dodatkowe: 
 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 2. Szkolenia podnoszące kompetencje.
 3. Komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów.
 4. Szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • umowę o pracę - pełen etat (praca zmianowa w systemie równoważnym)
 • stabilne warunki pracy
 • przyjazne środowisko pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach zawodowych
 • dodatek stażowy do wynagrodzenia
 • premia motywacyjna (zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania pracowników GDIR) 
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)
 • Superwizja grupowa oraz indywidualna (w miarę potrzeb) dla pracowników
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do dnia 20.05.2024 r. na adres
e-mail: [ukryte] dopiskiem „Oferta – wychowawca pełny etat”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny (GDIR) z siedzibą, ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4; 80-425 Gdańsk
Dane kontaktowe:
- ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4; 80-425 Gdańsk
- tel. 58 346 10 61
- e-mail: [ukryte]

Prosimy o dodanie klauzuli:

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny z siedzibą w Gdańsku przy ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 05.03.2024

Aktualizacja: 06.05.2024

Wróć do góry