Wychowawca w kameralnym Domu dla Dzieci w Rumi

Ogłoszenie nieaktualne

Wychowawca w kameralnym Domu dla Dzieci w Rumi

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Wynagrodzenie brutto
4500 - 5200
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Opieka nad dziećmi
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej zatrudni wychowawców kameralnym Domu dla Dzieci (placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego).

Nasza placówka jest drugą w Trójmieście i pierwszą w powiecie wejherowskim kameralną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego, która w myśl art. 105 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” sprawuje opiekę nad dziećmi o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

1) legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) wymagającymi stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;

3) wymagającymi wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Placówka zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Przebywa u nas 10 dzieci pozbawionych opieki i troski rodzicielskiej ze szczególnymi potrzebami opieki i wychowania. Towarzyszymy dzieciom w budowaniu siebie i korekcyjnych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi, w zdobywaniu umiejętności życiowych w celu jak najlepszego przygotowania dzieci do samodzielnego życia, w realizacji obowiązku szkolnego

(dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania).

Współpracujemy z rodzinami (o ile Sąd nie postanowił inaczej) i instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia.

Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym. Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,

• ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, preferowane kierunki: pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika bądź pedagogika specjalna, lub wykształcenie wyższe dowolnego kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela (Art. 98 ust. 1, obowiązujący od 1 lutego 2023 r.),

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• gotowość do pracy w systemie zmianowym,

• gotowość do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach opieki, wychowania i edukacyjnych,

• znajomość przepisów prawa w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

• umiejętność pracy w zespole, realizacji długoterminowych zadań, komunikatywność, odporność na stres.


Obowiązki:

Zapewnienie opieki i wychowania mieszkańcom Domu, prowadzenie indywidualnego procesu wychowawczego dla jednego - dwójki dzieci z dużym wskazaniem na indywidualne podejście do zaspokajania specyficznych potrzeb wychowanka, prowadzenie z wychowankami gospodarstwa domowego, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, współpraca na rzecz dziecka z PCPR, szkołami, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi, itp.


Charakter pracy - praca zmianowa, dyżury 12-godzinne lub krótsze.


Oferujemy:

W ramach umowy o pracę oferujemy: zatrudnienie w wymiarze jednego etatu, pracę w

doświadczonym zespole, systematyczną superwizję pracy wychowawczej, możliwość zdobycia doświadczenia na stanowisku wychowawcy – mentora.

Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji oraz doświadczenia.


Miejsce pracy: Rumia

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o pilne przesłanie CV na adres e-mail: [ukryte]

Wiadomość e-mail należy zatytułować: Wychowawca Rumia

Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, tylko z wybranymi osobami.

Do CV proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych w celu kolejnych rekrutacji.

Na spotkanie prosimy wstępnie zapoznać się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
Informacje o firmie
Nasza Fundacja jest liderem zmian w systemie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej na terenie Trójmiasta. Korzystając z doświadczeń Towarzystwa Nasz Dom wypracowaliśmy standardy indywidualnej pracy z dzieckiem i jego rodziną w oparciu o kameralne Domy dla Dzieci. Dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej potrzebują szczególnego, indywidualnego wsparcia. 

Prowadzimy 6 kameralnych Domów dla Dzieci w Gdańsku i w Gdyni. Dom dla Dzieci jest Domem. Domem o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej.  Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców

W Domach dla Dzieci GFIS stworzyliśmy bezpieczne i pełne ciepła miejsca będące alternatywą dla instytucji Domów Dziecka. W każdym z naszych Domów mieszka czternaścioro dzieci. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym. Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i dalszych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 11.09.2023

Aktualizacja: 12.02.2024

Wróć do góry