Z-ca Kierownika Zespołu Ubezpieczeń Korporacyjnych ds. Underwritingu

Ogłoszenie nieaktualne

Z-ca Kierownika Zespołu Ubezpieczeń Korporacyjnych ds. Underwritingu

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Ubezpieczenia
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Hybrydowa
Wymagane doświadczenie
Tak

Nr ref: ZKUKU/TUW/4/2024

Twój zakres obowiązków
 • Nadzór nad pracownikami realizującymi sprzedaż ubezpieczeń majątkowych korporacyjnych we współpracy z przełożonymi,
 • Współpraca z brokerami w zakresie biznesu majątkowego korporacyjnego;
 • Przygotowywanie i składanie ofert ubezpieczeniowych (mienie) w odpowiedzi na zapytania brokerskie;
 • Akceptacja zapytań majątkowych ponadkompetencyjnych,
 • Ocena i wycena ryzyka ubezpieczeniowego;
 • Samodzielne podejmowanie decyzji o przyjęciu do ubezpieczenia lub odmowie;
 • Przygotowywanie dokumentacji ubezpieczeniowej;
 • Odpowiedzialność za rentowność portfela zawieranych umów ubezpieczenia,
 • Realizacja założonych planów i wskaźników;
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji w szczególności z brokerami.
Nasze wymagania
 • Minimum 6-letniego doświadczenia w oceny ryzyka ubezpieczeń majątkowych dla klientów korporacyjnych;
 • Minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu podległymi underwriterami;
 • Znajomość rynku brokerskiego w zakresie ubezpieczeń majątkowych, dobre i pozytywne relacje z pośrednikami;
 • Doświadczenie w budowaniu pool’i ubezpieczeniowych;
 • Umiejętność analizy i syntezy danych;
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz MS Office.
 • Wykształcenie wyższe.
Mile widziane
 • Opiniowanie produktów ubezpieczeń majątkowych.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • współpracę w doświadczonym zespole z wieloletnim stażem pracy w branży ubezpieczeniowej,
 • szkolenia rozwojowe i dokształcające,
 • dodatki dla pracowników:
 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • ubezpieczenie na życie;
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • wolontariat pracowniczy
 • dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • pracę zdalną - 4 dni w miesiącu.
Dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Administrator W związku z przekazanymi nam dokumentami aplikacyjnymi, uprzejmie informujemy, że dane osobowe w nich zawarte będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administrator w celach przeprowadzenia obecnych i ewentualnie przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Inspektor ochrony danych (IOD) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem +48 58 550 95 64. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO*. Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 221 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne. W celu przyszłych procesów rekrutacyjnych podane dane mogą być przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Odbiorcy danych osobowych Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom administratora danych oraz podmiotom, którym administrator zlecił czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych. Przekazywanie danych do państw trzecich Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Okres przechowywania danych W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa: 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, 2. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO, 3. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO, 5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO, 6. sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w trybie i na zasadach określonych w art. 21 RODO, 7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO. * rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
zobacz klauzulę

Data dodania ogłoszenia: 19.04.2024

Wróć do góry