Do kiedy PIT? Kiedy mija termin składania zeznania podatkowego?

kc
26 stycznia 2024 

Do kiedy PIT? Na początku roku wiele osób zastanawia się, kiedy złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok. PIT-37 to najpopularniejszy formularz, ale do wyboru jest również kilkanaście innych wymaganych w określonych warunkach. Kiedy najwcześniej można złożyć zeznanie? Jak rozliczyć PIT i o czym pamiętać?Do kiedy PIT od pracodawcy?PIT od pracodawcy (PIT-11) musi trafić do urzędu skarbowego maksymalnie do 31 stycznia, a do pracownika do 29 lutego. Jeżeli te dni przypadłyby w weekend, termin składania deklaracji PIT-11 przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po oficjalnie ustalonym terminie. Pracownik otrzymuje PIT-11 w formie elektronicznej lub papierowej.

PIT-11 zawiera komplet danych podatkowych niezbędnych do uzyskania zwrotu podatku. Pracodawca sporządza druk PIT-11 w minimum dwóch kopiach - dla pracownika oraz urzędu skarbowego. Większość przedsiębiorstw przygotowuje trzecią wersję na potrzeby własnych ewidencji. PIT-11 to podstawa do rozliczenia rocznego w formie PIT-37 lub PIT-36.

Zwrot podatku za 2023. Kiedy zwrot podatku? Zwrot podatku za 2023. Kiedy zwrot podatku?

Od kiedy można składać PIT?PIT można składać od 15 lutego. Jeżeli złożysz zeznanie szybciej urząd uzna, że zostało złożone 15 lutego.

Do kiedy PIT 2024?PIT musisz złożyć do 30 kwietnia.

Jak rozliczyć PIT?PIT można rozliczyć w formie:

  • papierowej - zeznanie zanosisz do urzędu skarbowego albo wysyłasz pocztą, zdecyduj się na zwrotne potwierdzenie odbioru i pamiętaj, żeby nadać list w placówce pocztowej Poczty Polskiej przed upływem wskazanego terminu,
  • elektronicznej - przez e-Deklaracje albo w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Pamiętaj, że PIT-37 możesz złożyć tylko w usłudze e-PIT.

Działalność nierejestrowana. Ile można zarobić bez działalności 2024? Działalność nierejestrowana. Ile można zarobić bez działalności 2024?

Jak sprawdzić PIT?PIT sprawdzisz online korzystając z usługi e-Deklaracje albo Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy. Dostępne są elektroniczne formularze PIT dla osób nieprowadzących działalności, prowadzących działalność gospodarczą i płatników.

Logowanie odbywa się za pomocą profilu zaufanego, mObywatela, e-dowodu lub bankowości elektronicznej albo danych podatkowych - numeru PESEL lub NIP i kwoty przychodów.

Do 30 kwietnia 2024 roku można sprawdzić poprawność danych oraz wprowadzić ewentualne modyfikacje, a także zatwierdzić zeznanie i szybciej otrzymać zwrot podatku.

Jak rozliczyć PIT przez Internet?Najszybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT. Pamiętaj, że osoby rozliczające się przez Internet szybciej otrzymają zwrot podatku. W większości przypadków rozliczanie PIT-37 przez Internet nie wymaga aktywności ze strony podatnika. Po upływie określonego terminu zeznanie PIT-37 oraz PIT-38 akceptowane są automatycznie. Jeżeli chcesz sprawdzić kwotę zwrotu i wszystkie informacje możesz zalogować się do systemu i samodzielnie zaakceptować rozliczenie przed wskazanym terminem.

Automatyczne rozliczenie dotyczy osób osiągających przychody z umowy o pracę albo umów cywilnoprawnych. Przedsiębiorcy i podatnicy, którzy wprowadzili zmianę w zeznaniu, muszą pamiętać o zaakceptowaniu dokumentu.

Kara za nierozliczenie PIT-uKara za nierozliczenie PIT-u w określonym terminie zależy od wysokości podatku.

Kara za nierozliczenie PIT-u wynosi:

  • od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, jeżeli wysokość podatku nie przekracza 5-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • równowartość stawek dziennych od 10 do 720 stawek, a stawka dzienna wynosi od 1/30 do 400-krotności minimalnego wynagrodzenia, jeżeli wysokość podatku przekroczyła 5-krotność wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Podatnicy mogą uniknąć konieczności opłaty kary za nierozliczenie PIT-u pod warunkiem, że jak najszybciej złoży deklarację oraz wykorzysta czynny żal.
kc