Zwrot podatku za 2023. Kiedy zwrot podatku?

Klaudia Cichocka
22 stycznia 2024 

Zwrot podatku za 2023 dotyczy osób, które wpłaciły wyższą kwotę zaliczek niż było to wymagane. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu na rachunek bankowy w ciągu określonego czasu. Kiedy zwrot podatku? Ile trzeba czekać na zwrot nadpłaty?Kto będzie miał zwrot podatku?Zwrot podatku przysługuje w sytuacji, gdy kwota wpłacona przez podatnika w ciągu roku podatkowego przekroczyła zobowiązania ustalone przez fiskusa. Zsumowane zaliczki nie odpowiadają zazwyczaj kwocie należnej, a po rozliczeniu nadwyżka zostaje zwrócona podatnikowi, w szczególności osobom pracującym na umowie o pracę, umowie zlecenie czy o dzieło.

Minimalne wynagrodzenie 2024. Ile wynosi najniższa krajowa 2024? Minimalne wynagrodzenie 2024. Ile wynosi najniższa krajowa 2024?

Kto będzie miał zwrot podatku?

  • osoby, które wpłaciły wyższą kwotę zaliczek niż wymagano,
  • osoby, które skorzystają z ulg podatkowych i odliczeń,
  • osoby, które wykazują zwiększone koszty uzyskania przychodu.

Kto nie będzie miał zwrotu podatku? Na nadpłatę nie mogą liczyć osoby, które zalegają z płatnościami w formie np. niezapłaconych mandatów czy alimentów. Nadpłata automatycznie trafi na poczet należności.

Działalność nierejestrowana. Ile można zarobić bez działalności 2024? Działalność nierejestrowana. Ile można zarobić bez działalności 2024?

Informację o tym, czy masz zaległe mandaty, możesz sprawdzić w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, jak również przez Internet. Pamiętaj, że informacje uzyskane online nie będą tak szczegółowe, ale dla wielu osób mogą być wystarczające. Mandaty można sprawdzić, np. poprzez stronę www.obywatel.gov.pl.

Kiedy zwrot podatku 2024?Kiedy mogę spodziewać się zwrotu podatku? Termin zależy od formy złożenia dokumentu. Poczekasz dłużej, jeżeli zdecydujesz się złożyć PIT w formie papierowej.

Kiedy zwrot podatku 2024?

  • w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś PIT w formie dokumentu papierowego,
  • w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś PIT w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Zgodnie ze wskazanymi terminami zwrot podatku otrzymasz maksymalnie do 1 maja jeżeli złożysz zeznanie online oraz w połowie czerwca przy złożeniu dokumentu w formie papierowej. Nieco dłużej poczekasz jeżeli dokonasz korekty PIT - maksymalny czas na zwrot podatku wydłuża się o trzy miesiące.Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku, ale wyłącznie składając rozliczenie drogą elektroniczną.

Pamiętaj, że jeśli urząd skarbowy będzie miał opóźnienie i przekroczy ustawowy termin, przysługująca kwota wynikająca ze złożonego zeznania rocznego powinna być powiększona o odsetki z tytułu należności za zwłokę.

Umowa zlecenie 2024. Jaka stawka godzinowa w nowym roku? Umowa zlecenie 2024. Jaka stawka godzinowa w nowym roku?

Jak sprawdzić czy jest zwrot podatku?Zwrot podatku można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Możesz sprawdzić informacje o dacie zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe czy przekazaniu jej do innego odbiorcy. Usługa pozwala również na sprawdzenie informacji związanych ze sposobem zwrotu oraz kwocie naliczonej opłaty pocztowej.

Do serwisu e-Urząd Skarbowy dotrzesz ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem za pomocą aplikacji mObywatel lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.Jak otrzymać zwrot podatku?Zwrot podatku może być nam dostarczony na trzy sposoby:

  • pocztą (na adres wskazany w deklaracji podatkowej),
  • na numer konta bankowego,
  • osobiście w kasie naszego urzędu skarbowego.

Zwrot podatku na rachunek bankowy odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu numeru do organu podatkowego. Jeżeli chcesz odebrać nadpłatę w kasie, poinformuj o tym w zeznaniu. W innym przypadku nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym.