Jak sprawdzić wymiary działki?

Klaudia Cichocka
17 lutego 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Wymiary działki, kształt czy rodzaj powierzchni mają duże znaczenie podczas projektowania nieruchomości. Wymiary działki, kształt czy rodzaj powierzchni mają duże znaczenie podczas projektowania nieruchomości.

Jak sprawdzić wymiary działki? Przed zakupem upewnij się, że działka pod budowę domu spełnia wszystkie wymagania. Oprócz wymiarów weź pod uwagę również m.in. położenie i najbliższą okolicę.
Duży z tarasem czy partnerowy dla małej rodziny? Wymiary działki, kształt czy rodzaj powierzchni mają duże znaczenie podczas projektowania nieruchomości. Znajomość parametrów pozwoli opracować wizję wymarzonego domu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zanim zdecydujesz się na zakup upewnij się, że działka sprawdzi się pod budowę planowanej nieruchomości. Jak znaleźć działkę po numerze i szybko sprawdzić wymiary działki?

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

Minimalne wymiary działki budowlanej 2022 - co warto wiedzieć?Wymiary działki określają, jaki dom może powstać na jej terenie. Wybierając projekt uwzględnia się również lokalizację oraz kształt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera informacje dotyczące dopuszczalnych wymiarów budynku, który może powstać. W dokumentach znajdziesz również pozostałe wytyczne obowiązujące na działce m.in. dopuszczalną wysokość budynku, lokalizację drogi dojazdowej czy informacje o budownictwie w sąsiedztwie.

Działka nad jeziorem - woj. pomorskie. Czy warto kupić działkę nad jeziorem?Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2022 to zbiór przepisów warunkujących projekt, przebudowę a nawet remonty budynku. Minimalne wymiary działki budowlanej w 2022 nie są ściśle określone przez prawo. Przepisy regulują jednak inne parametry m.in. odległości od ścian do granicy nieruchomości.

Budynek musi powstać z zachowaniem odległości:

 • nie mniejszej niż 3 m od granicy działki
 • nie mniejszej niż 4 m, jeżeli ściana ma drzwi albo okna
 • nie mniejszej niż 1,5 m, jeżeli przewiduje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem, że okna i drzwi nie są zwrócone w stronę sąsiedniej działki
 • nie mniejszej niż 4 m od granicy lasu, jeżeli las znajduje się poza terenem działki

Przyjmuje się, że wielkość działki miejskiej powinna wynosić od 300 do 1000 m2, a poza miastem do 1500 m2. Działki budowlane na wsi mogą mieć od 1000 m2 do nawet 5000 m2.

Oprócz wielkości warto również zwrócić uwagę na kształt działki pod budowę domu. Kwadratowe albo prostokątne umożliwiają łatwe dopasowanie projektu, a wąskie i długie albo o nietypowym kształcie sprawiają, że trudniej skorzystać z gotowego projektu.

Zakup działki budowlanej zimą - na co zwrócić uwagę przy zakupie działki?Wymiary działki określają, jaki dom może powstać na jej terenie. Wymiary działki określają, jaki dom może powstać na jej terenie.

Jak sprawdzić wymiary działki? - portale internetoweJak sprawdzić wymiary działki online? Skorzystaj z internetowej bazy gromadzącej informacje o działkach. Mapy krajobrazu z podziałem na parcele umożliwiają sprawdzenie wymiarów działki bez wychodzenia z domu. W serwisach możesz sprawdzić również informacje dotyczące działek w sąsiedztwie.

Jednym z największych portali jest geoportal.gov.pl. Portal prowadzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a korzystanie z usługi jest bezpłatne. Geoportal umożliwia dostęp do informacji na temat położenia działki i okolicy, przebiegu ulic, map topograficznych czy podstawowych informacji związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W Polsce działają również takie serwisy jak: Geoportal 360 czy Geoportal 2. Portale prowadzą również instytucje lokalne. Jak sprawdzić wymiary działki w Gdańsku? Warto odwiedzić System Informacji Przestrzennej Gdańska (Miejski SIP) oraz Interaktywny Plan Gdańska (IPG), które dostępne są pod adresem: www.gis.gdansk.pl

Portale geograficzne jak np. OnGeo.pl gromadzą informacje nie tylko o wielkościach działek, ale również przeznaczeniu, nasłonecznieniu czy zagrożeniu powodziowym. Umożliwiają również sprawdzenie fizjografii terenu, ograniczeń formalno-prawnych, informacji o demografii czy potencjalnych zagrożeniach zalewowych. Część danych wymaga jednak dodatkowej opłaty.

Jak sprawdzić wymiary działki na Geoportalu?Jak sprawdzić wymiary działki na Geoportalu? W zakładce Ewidencja gruntów i budynków znajdziesz działkę przybliżając i powiększając mapę do danego miejsca.

Możesz również znaleźć działkę po adresie. W zakładce Wyszukiwanie wybierz wyszukiwanie adresu i wpisz dokładne dane - nazwę miejscowości, ulicę oraz numer domu.

Znasz współrzędne działki? Wybierając zakładkę Wyszukiwanie możesz również podać dane z GPS.

Geoportal umożliwia również wyszukiwanie po numerach przejazdów kolejowych, obiektów fizjograficznych czy słupkach kilometrowych.

Po znalezieniu działki wybierz zakładkę Analiza. Dostępne narzędzia pozwolą określić wielkość działki.

W Geoportalu znajdziesz również:
 • podstawowe informacje z ewidencji gruntów i budynków (działki, budynki),
 • mapy topograficzne,
 • informacje o rzeźbie terenu,
 • podstawowe informacje związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • informacje o adresach i rozkładzie ulic,
 • informacje o podziemnym uzbrojeniu terenu,
 • punkty osnowy geodezyjnej.

Geoportal pobiera informacje m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Ministerstwa Infrastruktury czy Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Jak znaleźć działkę po numerze?Jak znaleźć działkę po numerze przez Geoportal? Wystarczy, że po wybraniu zakładki Wyszukiwanie wskażesz numer ewidencyjny nieruchomości.

Zastanawiasz się, jak znaleźć działkę po numerze w tradycyjny sposób? Udaj się do wydziału geodezji miejscowego urzędu, który prowadzi Ewidencję gruntów i budynków. Publiczny rejestr zawiera informacje o gruntach, budynkach i lokalach.

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) gromadzi informacje takie jak m.in.:

 • wielkość działki,
 • przebieg granic,
 • wielkość powierzchni użytkowej,
 • klas bonitacyjnych,
 • dokumentacji dotyczącej gruntów.

Jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów?

Właściciel działki może zamówić oficjalny dokument potwierdzający informacje na temat działki w tym wielkość. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków może uzyskać również osoba uprawiona do zarządzania nieruchomością albo mająca prawne powody uzyskania dokumentu.

Jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów? Do uzyskania wypisu i wyrysu niezbędne jest wypełnienie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322) Wniosek można złożyć we właściwym urzędzie (starostwie powiatowym albo urzędzie miasta) lub online przez ePUP. Koszt uzyskania wypisu oraz wyrysu z z ewidencji gruntów i budynków wynosi 140 zł przy wersji elektronicznej oraz 150 zł przy dokumentach drukowanych.