Meldunek tymczasowy 2023. Czy meldunek tymczasowy sam wygasa?

kc
28 września 2023 

Meldunek tymczasowy dotyczy m.in. osób zmieniających miejsce zamieszkania na okres przekraczający określoną liczbę miesięcy. Zgodnie z prawem każdy obywatel, a także we wskazanych sytuacjach cudzoziemiec, musi posiadać meldunek - stały albo tymczasowy.Co daje meldunek tymczasowy?Meldunek tymczasowy zostaje wykorzystany w sytuacji, gdy osoba planuje zostać w danym miejscu wyłącznie przez określony czas - może to być inna miejscowość, a także tożsama z miejscem zameldowania stałego, ale pod innym adresem. Meldunek tymczasowy należy uzyskać przebywając w danym miejscu powyżej 3 miesięcy.

Obowiązek meldunkowy 2023. Czy jest obowiązek meldunku? Obowiązek meldunkowy 2023. Czy jest obowiązek meldunku?

Każda osoba może posiadać wyłącznie jeden meldunek tymczasowy.

Meldunek tymczasowy a stałyZgodnie z przepisami każdy obywatel oraz cudzoziemiec mieszkający w Polsce musi mieć meldunek. Należy zameldować się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące.

Na pobyt stały należy zameldować się w przypadku mieszkania w danej lokalizacji na stałe. Natomiast na pobyt tymczasowy przebywając w danej lokalizacji przez ponad 3 miesiące - pozwala to zachować meldunek w miejscu pobytu stałego.

Meldunek tymczasowy - konsekwencjeMeldunek tymczasowy ma charakter wyłącznie ewidencyjny - pozwala stwierdzić rzeczywiste miejsce pobytu danej osoby.

Meldunek tymczasowy - konsekwencje:

  • wymeldowanie się z poprzednich miejsc pobytu,
  • brak wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu.

Dostępne są dwie wskazane możliwości. Meldunek tymczasowy pozwala zatrzymać meldunek stały albo wymeldować się z poprzedniego miejsca. We wniosku podaje się deklarowany okres pobytu, a także wskazuje, czy ma nastąpić automatyczne wymeldowanie.

Najem okazjonalny - co to jest i jak podpisać umowę? Najem okazjonalny - co to jest i jak podpisać umowę?

Czy meldunek tymczasowy sam wygasa?W przypadku meldunku tymczasowego w danym miejscu można dokonać równoczesnego wymeldowania z poprzednich miejsc pobytu. Rozwiązanie nie wymaga stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. Proces odbywa się automatycznie. Możliwe jest również wymeldowanie się ze stałego miejsca zameldowania.

Meldunek tymczasowy - na ile?Meldunek tymczasowy obejmuje okres powyżej 3 miesięcy - nie ma górnej granicy wskazującej na meldunek czasowy.Tymczasowy meldunek w wynajmowanym mieszkaniuNależy zadbać o tymczasowy meldunek w wynajmowanym mieszkaniu. Nie jest potrzebna zgoda właściciela, wystarczy posiadać umowę najmu potwierdzającą, że okres zamieszkania będzie dłuższy niż 3 miesiące. Uzyskanie meldunku nie daje wynajmującemu żadnych dodatkowych praw w stosunku do konkretnego mieszkania - meldunek ma wyłącznie charakter ewidencyjny.

Zmiana adresu zameldowania 2023 - jak się przemeldować i jakie dokumenty są potrzebne? Zmiana adresu zameldowania 2023 - jak się przemeldować i jakie dokumenty są potrzebne?

Meldunek tymczasowy - jakie dokumenty?Do zameldowania potrzebne są wymagane dokumenty. Szczegółowe listy dostępne są na stronie www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace. Warto pamiętać, że dokumenty należy złożyć w konkretnym urzędzie gminy najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania w lokalu, w którym odbywa się zameldowanie.

Co jest potrzebne do meldunku tymczasowego? Podstawowe dokumenty:

  • wypełniony druk meldunkowy "zgłoszenie pobytu czasowego", podpisany czytelnie przez właściciela/najemcę lokalu W sytuacji gdy zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (gov.pl) niezbędne jest załączenie oświadczenia właściciela lokalu potwierdzające pobyt osoby meldującej się pod wskazanym adresem,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby działającej z upoważnienia osoby meldującej się).

Cudzoziemiec przedstawia paszport i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
kc