Ulga na Internet 2023 - ile wynosi i kto może skorzystać?

kc
26 lutego 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 

Ulga na Internet nie dotyczy wszystkich użytkowników sieci. Zgodnie z przepisami podatnik może skorzystać z rozwiązania, jeżeli dysponuje dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki. Ulga obowiązuje wyłącznie przez dwa lata następujące po sobie. Kto może skorzystać? Jakie są limity i które dokumenty trzeba przygotować?Na czym polega ulga na Internet?Ulga na Internet pozwala odliczyć wydatki poniesione na używanie Internetu w roku podatkowym. Nie ma znaczenia miejsce oraz forma. Podatnicy mogą korzystać z sieci nie tylko w miejscu zamieszkania, ale również poza nim - zalicza się Internet w telefonie czy wykorzystywanie przenośnego modemu.

Biura rachunkowe i księgowi - Gdańsk, Gdynia, SopotWydatek może zostać odliczony pod warunkiem, że:

 • wcześniej nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów oraz nie został odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także nie został zwrócony w żadnej formie (odliczenia od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych),
 • nie został odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, a także nie został zwrócony w żadnej formie (odliczenia od dochodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).


Rozliczenie PIT za 2022 r. Deklarację złożysz od 15 lutego do 2 maja Rozliczenie PIT za 2022 r. Deklarację złożysz od 15 lutego do 2 maja

W ramach ulgi nie można odliczyć wydatków poniesionych na zakup:

 • sprzętów,
 • elementów sieci,
 • instalacji,
 • modernizacji i rozbudowy instalacji,
 • utrzymania sieci,
 • opłaty aktywacyjnej.

Ulgę należy odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28 wraz z załącznikiem PIT/O.

Kto może skorzystać z ulgi na Internet?Ulgę na Internet mogą odliczyć osoby, które w roku podatkowym:

 • uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym,
 • poniosły wydatki na używanie Internetu,
 • nie korzystały wcześniej z ulgi albo korzystały po raz pierwszy w zeznaniu za 2021 rok.


Zwrot podatku 2023 - ile się czeka na zwrot podatku? Zwrot podatku 2023 - ile się czeka na zwrot podatku?

Podatnicy powinni gromadzić dokumenty potwierdzające wydatki tzn. faktury, rachunki oraz inne dowody zawierające dane identyfikujące kupującego, oraz sprzedającego, a także rodzaj usługi i wysokość wydatku.

Ulga na Internet - ile razy można odliczyć?Z ulgi można skorzystać wyłącznie w ciągu dwóch latach podatkowych następujących po sobie. Wydatki można odliczyć w roku, w którym zostały poniesione.

Ulga na Internet - ile zwrotu?Maksymalnie można odliczyć 760 zł w roku podatkowym. Jeżeli wydatek dotyczy osób będących w związku małżeńskim limit przysługuje obu małżonkom.

Ulga na dziecko za 2022 r. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić? Ulga na dziecko za 2022 r. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Odliczenie ulgi na Internet a kilka usług u dostawcyJeżeli podatnik korzysta z pakietu kilku usług u dostawcy w dokumentach musi przedstawić kwotę wydatków poniesionych na korzystanie z Internetu.
kc