Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

kc
31 stycznia 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Popularna umowa cywilnoprawna sprawdza się przede wszystkim wśród uczniów i studentów. Pozwala na większą elastyczność, swobodę zawierania oraz rozwiązywania, a także brak stałego nadzoru zleceniodawcy. Osoby decydujące się na umowę zlecenie mogą również liczyć na gwarantowaną minimalną stawkę godzinową, która w 2023 r. wzrośnie aż dwukrotnie. Od 1 stycznia wynosi 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 23,50 zł brutto. Co jeszcze warto wiedzieć?Umowa zlecenie jest korzystna przede wszystkim dla uczniów i studentów do 26 r.ż., którzy
otrzymują większe wynagrodzenie ze względu na tzw. zerowy PIT. Dla młodych pracowników ulga oznacza, że 22,80 zł brutto to również 22,80 zł netto. Z umowy cywilnoprawnej chętnie korzystają również osoby decydujące się na wykonywanie powtarzalnych czynności, np. roznoszenie ulotek, porządkowanie, pielęgnacja ogrodu oraz praca przy zbiorach owoców czy tłumaczenia tekstów.

Umowa zlecenie 2023. Jaka stawka godzinowa w nowym roku? Umowa zlecenie 2023. Jaka stawka godzinowa w nowym roku?

Umowa zlecenia a emeryturaW Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ważny jest również odpowiedni staż pracy - 20 oraz 25 lat. Warunki różnią się w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mają prawo do emerytury, gdy:

 • osiągnęły wiek emerytalny,
 • posiadają udokumentowanie okresu ubezpieczenia - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Emerytura przysługuje również osobom, które osiągnęły wymagany dla ich daty urodzenia wiek emerytalny i mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn. Jednak w tym przypadku nie ma gwarancji wypłaty emerytury w wysokości minimalnej emerytury.

Waloryzacja emerytur 2023. Podwyżki dla seniorów Waloryzacja emerytur 2023. Podwyżki dla seniorów

Osoby urodzone po 31 grudnia 1949 r. mają prawo do emerytury, gdy:

 • osiągnęły wiek emerytalny,
 • wysokość świadczeń zależy od kwoty zgromadzonych składek (pełna składka, część składki).

Niektóre grupy zawodowe mają inne zasady przyznawania emerytur np. górnicy, służby mundurowe.

W przypadku, kiedy umowa zlecenie stanowi jedyne źródło przychodów zleceniobiorca objęty jest ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Wymagane są również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.

Natomiast, jeżeli osoba ma kilka źródeł przychodu, jest objęta składkami na ubezpieczenie społeczne tylko w ramach jednej umowy, a pozostałe są zwolnione pod warunkiem, że zleceniobiorca uzyskuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie z umowy objętej składkami. Osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z każdej umowy.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?Umowa zlecenie wlicza się do emerytury, ponieważ uwzględniana jest składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru składki - finansują w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek. Brak konieczności opłacania składek pojawia się w momencie, gdy osoba ma również inne tytuły do objęcia ubezpieczeniem, a ich podstawa wynosi co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2023 r. pensja minimalna wyniesie 3490 zł brutto, a od 1 lipca - 3600 zł brutto.

5 pomysłów na pracę dodatkową w Gdyni. Gdzie znaleźć pracę dorywczą? 5 pomysłów na pracę dodatkową w Gdyni. Gdzie znaleźć pracę dorywczą?

Umowa zlecenie - składki obowiązkoweUmowa zlecenie - składki obowiązkowe opłacane przez zleceniodawcę obejmują:

 • składkę emerytalną - 9,76 proc. podstawy wymiaru składki,
 • składkę rentową - 6,50 proc. podstawy wymiaru składki,
 • składkę na ubezpieczenie wypadkowe - 1,67 proc. podstawy wymiaru składki (wg stawki obowiązującej dla małej firmy zatrudniającej do 9 osób od 1.04.2021 r.),
 • składkę na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru składki,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10 proc. podstawy wymiaru składki.

Umowa zlecenie - składki obowiązkowe opłacane przez zleceniobiorcę obejmują:

 • składkę emerytalną - 9,76 proc. podstawy wymiaru składki,
 • składkę rentową - 1,5 proc. podstawy wymiaru składki,
 • składkę chorobową (dobrowolną) - 2,45 proc. podstawy wymiaru składki,
 • składkę zdrowotną - 9 proc. podstawy wymiaru składki.

Wszystkie składki wpłaca zleceniodawca, bez względu na to, z czyich środków są finansowane.

Czy staż wlicza się do lat pracy? Czy staż wlicza się do lat pracy?

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?Wadą pracy na umowy zlecenie jest fakt, że nie wlicza się do stażu pracy. Wykonywanie zlecenia należy do umów cywilnoprawnych regulowanych przez Kodeks cywilny. Staż pracy uwzględnia okresy zatrudnienia.
kc