Urlop - siła wyższa. Czy pracownik musi podać powód siły wyższej?

kc
13 czerwca 2024 

Urlop z powodu siły wyższej to potoczna nazwa zwolnienia od pracy przyznawanego w pilnych sprawach. Warto pamiętać, że uprawnienie przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę bez względu na wymiar etatu. Czy pracownik musi podać powód siły wyższej? Z ilu dni można skorzystać?Urlop siła wyższa - czym jest?Zgodnie z Kodeksem pracy zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej przysługuje z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem i w sytuacji gdy niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Po zakończeniu zwolnienia od pracy pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed zwolnieniem od pracy. Wówczas do pracownika mają mieć zastosowanie warunki nie mniej korzystne, od tych, które obowiązywałyby, gdyby nie korzystał ze zwolnienia.

Urlop na żądanie - ile dni? Urlop na żądanie - ile dni?

Urlop z powodu siły wyższej - ile dni?Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej przyznaje się w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w danym roku kalendarzowym. Pracownik decyduje o wykorzystaniu zwolnienia w pierwszym wniosku złożonym w danym roku.

Najczęściej wśród powodów wymienia się skutki działania żywiołów i przyrody, np. huraganów, zamieci śnieżnej czy powodzi. Podobne sytuacje to np. wojna albo restrykcje wprowadzone w kraju. Do przykładów zalicza się również zdarzenia dotyczące życia pracownika, np. pożar, awarię w domu czy wypadek bliskiej osoby.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dostępne zwolnienie ustala się w sposób proporcjonalny do wymiaru czasu pracy, tzn. osoba zatrudniona na pół etatu otrzymuje 8 godzin zwolnienia z powodu siły wyższej.

Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Siła wyższa urlop - ile płatny?W trakcie zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Czy pracownik musi podać powodu siły wyższej?Pracownik powinien poinformować o zdarzeniu uzasadniającym skorzystanie ze zwolnienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia o charakterze niezależnym od woli pracownika, nagłym i nadzwyczajnym.

Umowa zlecenie a staż pracy. Czy umowa zlecenie wlicza się do urlopu? Umowa zlecenie a staż pracy. Czy umowa zlecenie wlicza się do urlopu?

Przykłady siły wyższej, która może oddziaływać na prawnika, mogą być szerokie i zróżnicowane, obejmują zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Siła wyższa - czynniki zewnętrzne to m.in.:

  • katastrofy naturalne - trzęsienia ziemi, powodzie, huragany i inne katastrofy naturalne mogą niszczyć infrastrukturę i uniemożliwiać prawnikom wykonywanie swoich obowiązków;
  • wojna i konflikty - wojna i konflikty zbrojne mogą prowadzić do chaosu prawnego, utrudniając lub uniemożliwiając prawnikom wykonywanie obowiązków;
  • pandemia - pandemia COVID-19 pokazała, jak nagłe i znaczące wydarzenia zdrowotne mogą zakłócać funkcjonowanie systemu prawnego i wymagać od prawników dostosowania się do nowych metod pracy.


Urlop bezpłatny. Czy można wziąć urlop bezpłatny mając jeszcze wypoczynkowy? Urlop bezpłatny. Czy można wziąć urlop bezpłatny mając jeszcze wypoczynkowy?

Siła wyższa - czynniki wewnętrzne to m.in.:

  • poważna awaria albo pożar w domu - nagła awaria może wymagać uwagi i obecności pracownika w trybie natychmiastowym;
  • wypadek bliskiej osoby - wymagający natychmiastowej obecności pracownika i np. opieki nad dzieckiem;
  • choroba bliskiej osoby - np. pracownik musi natychmiast zawieźć chorego członka rodziny do szpitala, do siły wyższej nie zalicza się zaplanowanych działań, m.in. towarzystwa choremu przed operacją.

Wniosek o urlop z powodu siły wyższej - kiedy zgłosić?Pracodawca udziela zwolnienia od pracy, jeżeli pracownik zgłosił wniosek najpóźniej w dniu korzystania ze zwolnienia. Z racji charakteru uprawnienia, nie da się zaplanować zwolnienia z wyprzedzeniem. Pracownik może zgłosić zwolnienie np. w połowie dnia.

Czy pracodawca może wysłać na urlop? Czy pracodawca może wysłać na urlop?

Czy pracodawca może odmówić urlopu z tytułu siły wyższej?Pracodawca powinien zgodzić się na uzasadnione zwolnienie od pracy. Jeżeli nie wyrazi zgody może zostać ukarany karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
kc