Waloryzacja emerytur 2023. Ile wyniesie emerytura po waloryzacji w marcu?

Klaudia Cichocka
2 marca 2023 

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 14,8 proc. i nie mniej niż o 250 zł. Waloryzacja emerytur 2023 obejmie łącznie około 10,3 mln osób. Beneficjenci nie musieli składać żadnych wniosków, a wzrost emerytur odbywa się automatycznie.
Waloryzacja ma na celu zwiększenie wartości świadczenia po to, aby utrzymać jego realną wartość traconą głównie z powodu inflacji. Polega na pomnożeniu wartości świadczenia oraz podstawy wymiaru przez ustalony wskaźnik waloryzacji, który w 2023 roku wyniósł 114,8 proc. czyli więcej niż zakładały wstępne prognozy. Zastosowano waloryzację procentowo-kwotową, a łączny koszt wyniesie 44,15 mld zł.Waloryzacja emerytur 2023 - kiedy wypłata?Wypłacanie zwaloryzowanych świadczeń rozpoczęło się 1 marca. ZUS podał, że zarówno emeryci, jak i renciści otrzymają informację o nowej wysokości świadczenia oraz decyzję o przyznaniu tzw. trzynastki w jednej przesyłce pocztowej. Świadczenia wypłacane są 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 marca i także 1 kwietnia. Na podwyżkę emerytury i renty wpływa wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku ubiegłym.

Renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej Renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej

Około 10,3 mln osób skorzysta w 2023 r. z waloryzacji emerytur, rent i innych świadczeń z ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i systemu mundurowego

Waloryzacja emerytur - wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 r.  • 1588,44 zł - najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna
  • 1191,33 zł - najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 1600,70 zł - świadczenie przedemerytalne
  • 294,39 zł - dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki
  • 2157,80 zł - kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Najniższa emerytura wcześniej wynosiła 1338,44 zł, a po waloryzacji wzrosła do 1588,44 zł.

15. emerytura 2023. Czy pojawi się nowe świadczenie?13. emerytura 2023 - kiedy wypłata?13. emerytura wypłacana jest razem z kwietniowym świadczeniem. Niewielka część uprawnionych otrzymuje dodatkowe świadczenie w maju - są to osoby pobierające świadczenia przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny. Beneficjenci otrzymujący świadczenia 1 kwietnia mogą spodziewać się wpłaty jeszcze 31 marca, ponieważ początek nowego miesiąca wypada w sobotę.

Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Kiedy 14. emerytura?W 2023 r. w planach jest wypłacenie 14. emerytury. Świadczenie ma trafiać do seniorów prawdopodobnie od około 20. dnia sierpnia do końca września, a w niektórych przypadkach jeszcze do października.

Wiek emerytalny w PolsceWiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ważny jest również odpowiedni staż pracy - 20 oraz 25 lat. Warunki różnią się w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego.

Wdowia renta wyższa? Zbierają podpisy Wdowia renta wyższa? Zbierają podpisy

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mają prawo do emerytury, gdy:

  • osiągnęły wiek emerytalny,
  • posiadają udokumentowanie okresu ubezpieczenia - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Emerytura przysługuje również osobom, które osiągnęły wymagany dla ich daty urodzenia wiek emerytalny i mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn. Jednak w tym przypadku nie ma gwarancji wypłaty emerytury w wysokości minimalnej emerytury.

Praca dla emeryta w Trójmieście - warunki, oferty, stanowiskaOsoby urodzone po 31 grudnia 1949 r. mają prawo do emerytury, gdy:

  • osiągnęły wiek emerytalny,
  • wysokość świadczeń zależy od kwoty zgromadzonych składek (pełna składka, część składki).

Niektóre grupy zawodowe mają inne zasady przyznawania emerytur np. górnicy, służby mundurowe.