Zakaz palenia na balkonie. Czy można palić na balkonie?

kc
6 maja 2024 

Zakaz palenia na balkonie nie obowiązuje w Polsce. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach palenie nawet na własnej przestrzeni w budynku wielorodzinnym może prowadzić do mandatu. Palenie tytoniu szkodzi nie tylko palaczowi, ale również osobom przebywającym w jego otoczeniu, w tym na sąsiednich balkonach.Czy można palić na balkonie?W polskim prawie nie ma ogólnego zakazu palenia papierosów na balkonach. Oznacza to, że palenie na własnym balkonie jest dozwolone.

Niektóre wspólnoty i spółdzielnie wprowadzają regulaminy zabraniające palenia papierosów na balkonie w danym obiekcie. Wyłącznie konkretny przepis umożliwia administratorowi budynku zobowiązanie mieszkańców do niepalenia papierosów na balkonie czy tarasie. W takim przypadku palacz, który złamie ten zakaz, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez wspólnotę lub spółdzielnię.

Palenie na własnym balkonie jest dozwolone, ale należy uważać, aby dym papierosowy nie utrudniał korzystania z balkonów sąsiadów ani nie zaśmiecał ich posesji.

Grill na balkonie. Czy można robić grilla na balkonie? Grill na balkonie. Czy można robić grilla na balkonie?

Co grozi za palenie na balkonie?Za palenie na balkonie nie grozi mandat. Warto jednak pamiętać, że uporczywy dym papierosowy nie może utrudniać korzystania z balkonów lub tarasów sąsiadów, a to może stanowić podstawę do ukarania palacza na podstawie art. 144 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Palenie na balkonie może wiązać się z mandatem w wysokości nawet 500 zł jeżeli palacz zaśmieca posesję sąsiadów lub trawnik. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 75 ust. 1 Kodeksu wykroczeń.

Kwiaty na balkon słoneczny. Jakie kwiaty na słoneczny balkon? Kwiaty na balkon słoneczny. Jakie kwiaty na słoneczny balkon?

Jeżeli wspólnota wprowadziła zakaz palenia na balkonie, łamanie przepisów regulaminu egzekwuje administracja. W żadnym przypadku nie należy zgłaszać niedozwolonego palenia tytoniu na balkonie Straży Miejskiej.

Czy można palić na balkonie w hotelu?Hotele oraz inne obiekty wskazują miejsca przeznaczone do palenia papierosów na ich terenie. W większości przypadków zakaz palenia obowiązuje w pokojach i częściach wspólnych, ale również na balkonach. Warto pamiętać, że obiekty wyposażone są zazwyczaj w czujniki dymu, które uruchomią się od razu po zapaleniu papierosa. Zawsze warto sprawdzić regulamin konkretnego obiektu.

Zakaz obejmuje nie tylko klasyczne papierosy, ale również inne wyroby tytoniowe.

Warzywniak na balkon. Jak zrobić skrzynie na warzywa? Warzywniak na balkon. Jak zrobić skrzynie na warzywa?

Zakaz palenia w PolsceZakaz palenia w Polsce obejmuje:

 • na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • na terenie uczelni,
 • w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2,
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 • na przystankach komunikacji publicznej,
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Zakaz obejmuje wszystkie wyroby tytoniowe.

Pamiętaj, że palenie tytoniu zwiększa ryzyko:

 • choroby układu oddechowego - rozedmy płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli, raka płuc, raka języka, raka wargi, raka jamy ustnej, raka krtani, raka tchawicy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, gruźlicy,
 • choroby układu krążenia - choroby niedokrwiennej serca, zawału mięśnia sercowego, miażdżycy zarostowej kończyn dolnych, nadciśnienia tętniczego, tętniaka aorty,
 • innych chorób - raka nerki, raka pęcherza moczowego, raka przełyku, wrzodów żołądka oraz dwunastnicy, przepukliny jelitowej, choroby oczu (katarakty, niedowidzenia, degenerację plamkową), impotencji, upośledzenia płodności.
kc