Zgłoszenie sprzedaży samochodu. Jak poinformować urząd o sprzedaży samochodu?

kc
11 maja 2023 

Czy trzeba zgłosić sprzedaż samochodu? Jednym z obowiązków dotychczasowego właściciela pojazdu jest zgłoszenie sprzedaży we właściwym urzędzie, a także w towarzystwie ubezpieczeniowym. Niedopełnienie formalności wiąże się z karą pieniężną.Zgłoszenie sprzedaży samochodu - kiedy jest wymagane?Zgłoszenie sprzedaży samochodu należy do obowiązków poprzedniego właściciela pojazdu tzn. osoby sprzedającej albo darującej pojazd innej osobie. Zbywający musi zgłosić zmianę właściciela w urzędzie komunikacji oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Usługa jest bezpłatna.

Należy również pamiętać o opłaceniu podatku od wzbogacenia. Zbywca powinien wypełnić deklarację PCC-3 oraz przygotować niezbędne dokumenty i zgłosić się do Urzędu Skarbowego.

Rozliczenie ze skarbówką po kupnie auta. Wypełniamy druk PCC-3 Rozliczenie ze skarbówką po kupnie auta. Wypełniamy druk PCC-3

Ile dni na zgłoszenie sprzedaży samochodu?Zgodnie z przepisami osoba sprzedająca pojazd ma 30 dni kalendarzowych na zgłoszenie zbycia, licząc od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu albo umowy darowizny.

W związku z pandemią od 1 lipca 2021 roku wydłużono termin na zgłoszenie do 60 dni. Przepis ma obowiązywać do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie obowiązuje od 16 maja 2022 roku. Wciąż jednak nie odwołano stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z zapowiedziami ma to nastąpić 1 lipca 2023 roku. Warto upewnić się w konkretnym urzędzie, ile dni na zgłoszenie sprzedaży samochodu ma dotychczasowy właściciel.

Co się stanie jeśli nie zgłosimy sprzedaży pojazdu?Jeżeli osoba nie dopełni obowiązku w urzędzie, musisz liczyć się z karą od 200 do 1000 zł.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu - dokumentyZgłoszenie sprzedaży samochodu wymaga przygotowania kilku podstawowych dokumentów. Warto dowiedzieć się, co przygotować, jeszcze przed wizytą w urzędzie.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu - dokumenty:

  • wypełniony wniosek udostępniony przez właściwy organ,
  • dowód osobisty - potwierdzający tożsamość,
  • kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu, np. umowy zakupu-sprzedaży samochodu.

Procedura wygląda nieco inaczej jeżeli używany samochód został sprowadzony z innego państwa należącego do UE. W pierwszej kolejności właściciel pojazdu, który sprowadził samochód i dokonuje zbycia przed pierwszą rejestracją na terytorium Polski powinien dokonać adnotacji w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu. Inne rozwiązanie to dołączenie do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jazda próbna przy sprzedaży auta. Kto prowadzi? Jazda próbna przy sprzedaży auta. Kto prowadzi?

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?Zgłoszenie sprzedaży samochodu można zrealizować w urzędzie albo przez Internet. Wybierając tradycyjną drogę zbywca pojazdu ma możliwość dostarczenia dokumentów do urzędu osobiście albo wysłania kompletu pocztą.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu onlineJak zgłosić sprzedaż samochodu przez Internet? Postęp cyfryzacji sprawia, że coraz więcej usług można zrealizować bez wychodzenia z domu.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu online wymaga posiadania profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego.

W pierwszej kolejności należy przygotować skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zbycie. Następnie trzeba zalogować się w serwisie ePUAP. Po poprawnym wprowadzeniu danych użytkownik zostaje przeniesiony do usługi mój Pojazd, w której może zobaczyć listę przypisanych do niego pojazdów. Po wskazaniu właściwego należy wybrać opcję - Zgłoś zbycie pojazdu. W niektórych przypadkach pojazd może nie być widoczny. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę, że należy przejść do innej usługi.

Jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone? Jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone?

Jeśli pojazd ma więcej właścicieli, należy zaznaczyć oświadczenie, że działa się za ich zgodą. Użytkownik musi również podać niektóre dane, np. datę zbycia pojazdu czy dane nabywcy. Konieczne jest także załączenie skanu dokumentu potwierdzającego zbycie. Zbywający wysyła zgłoszenie do właściwego urzędu z listy.

Na koniec należy sprawdzić formularz oraz podpisać używając podpisu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego. Jeżeli procedura przebiegła prawidłowo, na ekranie pojawi się komunikat wskazujący, że zgłoszenie zostało wysłane. Dodatkowo na skrzynkę ePUAP wpłynie urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Jak dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego? Jak dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego?

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?Zgłoszenie sprzedaży samochodu w Gdańsku przyjmuje:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 5
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 2
ul. Bernarda Milskiego 1
80-809 Gdańsk

Zgłoszenie sprzedaży samochodu - GdańskZgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczycielaZgodnie z przepisami zgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niedopełnienie formalności może prowadzić do wystawienia kolejnej polisy przez ubezpieczyciela i domagania się opłaty składki. Na stronie konkretnego towarzystwa można znaleźć wzór wymaganego druku. Oprócz wypełnienia formularzu należy również dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży.
kc