Umowa zlecenie 2024. Jaka stawka godzinowa w nowym roku?

kc
17 listopada 2023 

Stawka godzinowa w 2024 roku ponownie wzrośnie dwukrotnie - najpierw od 1 stycznia, a następnie od 1 lipca. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia oraz stawki minimalnej godzinowej w nowym roku. Niesłabnącą popularnością, szczególnie wśród uczniów i studentów, cieszą się umowy zlecenie. W praktyce umowy cywilnoprawne bywają nadużywane przez pracodawców i coraz więcej mówi się o wprowadzeniu pełnego oskładkowania. Ile wynosi stawka godzinowa netto w 2024 roku?Umowa zlecenie - co to?Umowa zlecenie to jedna z popularnych umów cywilnoprawnych regulowanych przez Kodeks cywilny. Osoba przyjmująca zalecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zlecającego - osoby albo podmiotu. Do umów zlecenia zalicza się również umowy o świadczenie usługi. Zadania mają charakter powtarzalny, np. pielęgnacja roślin, tłumaczenie tekstów, sprzątanie czy roznoszenie ulotek.

W przypadku umowy zlecenie nie jest możliwe podporządkowanie osoby realizującej zlecenie, dokładne zaplanowanie organizacji pracy przez podmiot zlecający (np. określenie godzin i miejsca), a także realizacja zadań według wskazówek i bieżących poleceń.

Zleceniobiorcy przysługują prawa i obowiązki wynikające z porozumienia stron. Osoba zlecająca jest zobowiązana do zapewniania bezpiecznych warunków wykonywania czynności.

Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Minimalna stawka godzinowa 2024 - ile wynosi?Minimalna stawka godzinowa 2024 na umowach cywilnoprawnych, czyli kwota przysługująca zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonywanego zlecenia albo świadczenia usługi, wzrośnie dwukrotnie. Po raz pierwszy od 1 stycznia nowego roku - 27,70 zł brutto, a po raz drugi od 1 lipca - 28,10 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa została wprowadzona w 2017 r. Osoba realizująca zadania w ramach umowy cywilnoprawnej zyskała zabezpieczenie przed pracą poniżej określonej stawki.

Umowy zlecenia - stawka godzinowa w ostatnich latach:

 • od 1 stycznia 2017 r. - 13 zł brutto
 • od 1 stycznia 2018 r. - 13,70 zł brutto
 • od 1 stycznia 2019 r. - 14,70 zł brutto
 • od 1 stycznia 2020 r. - 17,00 zł brutto
 • od 1 stycznia 2021 r. - 18,30 zł brutto
 • od 1 stycznia 2022 r. - 19,70 zł brutto
 • od 1 stycznia 2023 r. - 22,80 zł brutto
 • od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł brutto
 • od 1 stycznia 2024 r. - 27,70 zł brutto
 • od 1 lipca 2024 r. - 28,10 zł brutto

Dla kogo minimalna stawka godzinowa w 2024 roku?Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób realizujących zlecenie w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Stawka godzinowa nie musi znaleźć się w umowie zlecenie. Strony mogą określić wynagrodzenie w dowolnej formie, np. w stawce miesięcznej. Po przeliczeniu na godziny wykonanej pracy nie może być niższe niż stawka minimalna. W umowie powinna znaleźć się liczba godzin wykonywania zlecenia.

Dni wolne od pracy 2024. Kiedy wziąć urlop 2024? Dni wolne od pracy 2024. Kiedy wziąć urlop 2024?

Minimalną stawkę godzinową muszą otrzymać osoby fizyczne, które:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami.

Nie stosowanie się do zasad wypłaty minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie podlega karze grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

Czy staż wlicza się do lat pracy? Czy staż wlicza się do lat pracy?

Minimalna stawka godzinowa - kiedy nie trzeba stosować?Przepisy przewidują sytuacje, kiedy minimalna stawka godzinowa nie musi zostać zastosowana. Nie dotyczy umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje osoba realizująca zlecenie albo świadcząca usługę oraz ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia prowizyjnego tzn. uzależnionego od wyników, np. wyników sprzedaży, liczby zawartych umów czy obrotu.

Poza tym minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się również przy umowach opiekuńczych.

27,70 zł brutto - ile to netto?Stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 roku wyniesie 27,70 zł brutto, czyli około 20,37 zł na rękę. W nowym roku zaplanowano podwyżkę o 4,9 zł, co daje o 21,5 proc. więcej w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku.

Umowa zlecenie jest korzystna przede wszystkim dla uczniów i studentów do 26 r.ż., którzy
otrzymują większe wynagrodzenie ze względu na tzw. zerowy PIT. Dla młodych pracowników ulga oznacza, że 27,70 zł brutto to również 27,70 zł netto.

28,10 zł brutto - ile to netto?Kolejna podwyżka stawki godzinowej w 2024 roku wejdzie w życie od 1 lipca. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł tzn. o 4,6 zł więcej w stosunku do kwoty z lipca 2023 roku. 28,10 zł brutto to około 20,7 zł na rękę.

Wypowiedzenie umowy zlecenie. Jak liczyć okres wypowiedzenia? Wypowiedzenie umowy zlecenie. Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Umowa zlecenie - jakie składki?Minimalna stawka godzinowa podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu według zasad ogólnych oraz potrąceniom wierzytelności i egzekucji. Wciąż trwają prace mające na celu wprowadzenie opodatkowania wszystkich umów zlecenie, tzn. mają zostać pobierane składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Wyjątkiem mają być umowy zawierane z uczniami i studentami, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Zleceniodawca opłaca wskazany wymiar składki zdrowotnej, rentowej, na ubezpieczenie wypadkowe, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
kc