Kielno
Leśna
2187 m2 295 245 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65725288
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 4
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024422
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024423
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024424
  • Galeria
  • Mapa
Kielno, Leśna 2187 m2 295 245 zł
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024422

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024423

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024424

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Dodatkowe informacje
  • Siła
  • Dostępne od: od zaraz
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Kielno gmina Szemud na sprzedaż DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Leśnej. Lokalizacja: blisko centrum Kielna, przy drodze wojewódzkiej nr ..., przewidziany zjazd do działek z ulicy Leśnej drogi nr ..;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa zagrodowa złożony z 3 działek położonych obok siebie o łącznej powierzchni 2187m2: działka nr 82/46 o pow. 1764m2, działka nr 82/48 o pow. 165m2, działka nr 82/47 o pow. 257m2;

Teren objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud Uchwała Nr LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006 roku;

KARTA TERENU: Symbol terenu 11.1. MN, RM - Obręb KIELNO - Nr załącznika 11,

1. Przeznaczenie terenu: MN, RM - zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa - domy wolnostojące jedno- lub dwu mieszkaniowe, zabudowa rezydencjonalna. Dopuszcza się żłobki, przedszkola, wybrane budynki zamieszkania zbiorowego niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, (np.: schronisko socjalne, internat, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka z wyłączeniem obiektów hotelarskich) oraz inne usługi nieuciążliwe spełniające równocześnie warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, mieszczące się w lokalach do 100m2 powierzchni użytkowej, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem.Dla RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (zabudowa w formie budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp.), dopuszcza się agroturystykę.

Wyklucza się: stacje telefonii komórkowej.

Główne ustalenia planu:

2. Zasady kształtowani zabudowy i zagospodarowania terenu MN, MR : a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków - min. 5m; b) typ zabudowy historycznie występującej; c) wysokość zabudowy - max. 09,0 m; d) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 45 stopni, przy zastosowaniu ścianki kolankowej o wysokości od 0,9 do 1,2m lub ściany do wysokości 1,8m dopuszcza się kąt nachylenia połaci 22 stopni, dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit.b; e) ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych usytuowanych od strony ulicy) główna kalenica równoległa do ulicy, dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit. b; f) wielkość pokrycia działki dla zabudowy jednorodzinnej - max 30% powierzchni działki, dla zabudowy zagrodowej max. 40% powierzchni działki; g) powierzchnia biologicznie czynna - dla zabudowy jednorodzinnej min. 40% powierzchni działki, dla zabudowy zagrodowej min. 30% powierzchni działki; h) dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

W pobliżu

Data dodania ogłoszenia: 31.05.2024

Aktualizacja: 14.07.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od A. B. Irena Byczkowska

Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście

Ogłoszenie podstawowe

660 000 zł

Aktualizacja: 5 dni temu

Mieszkanie - Gdańsk Przymorze

Ogłoszenie podstawowe

630 000 zł

Aktualizacja: 4 dni temu

Działka budowlana - Linia

Ogłoszenie podstawowe

152 000 zł

Aktualizacja: 3 dni temu

Działka budowlana - Kielno

Ogłoszenie podstawowe

1 340 460 zł

Aktualizacja: 6 dni temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry