Kielno
Leśna
13772 m2 3 029 840 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65725293
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 4
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024442
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024443
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024444
  • Galeria
  • Mapa
Kielno, Leśna 13772 m2 3 029 840 zł
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024442

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024443

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024444

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Dodatkowe informacje
  • Siła
  • Dostępne od: od zaraz
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Kielno gmina Szemud na sprzedaż DZIAŁKI BUDOWLANE przy ul. Leśnej. Lokalizacja: blisko centrum Kielna, przy drodze wojewódzkiej nr ..., przewidziany zjazd do działek z ulicy Leśnej drogi nr ..;

Teren mieszkaniowy złożony z 12 działek budowlanych położonych po obu stronach drogi wewnętrznej (wydzielonej na potrzeby podziału) o łącznej powierzchni 13.772 m2 (01,3772ha); Teren podzielony na działki nr 82/49 pow. 1027m2 + działka nr 82/48 o pow. 165m2, nr 82/50 pow. 1017m2, działka nr 82/51 pow. 1021m2, działka nr 82/52 pow. 1020m2, działka nr 82/53 o pow. 1020m2, działka nr 82/54 o pow. 1020m2, działka nr 82/55 o pow. 1021m2, działka nr 82/56 o pow. 1261m2, działka nr 82/57 o pow. 1299m2, działka nr 82/59 o pow. 1300m2, działka nr 82/60 o pow. 1300m2, działka nr 82/61 o pow. 1301m2, + droga wewnętrzna działka nr 82/58 o pow. 2622m2;

Teren objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud Uchwała Nr LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006 roku;

KARTA TERENU: Symbol terenu 11.19 MN - Obręb KIELNO - Nr załącznika 11,

1. Przeznaczenie terenu: MN - zabudowa jednorodzinna - domy wolnostojące jedno- lub dwu mieszkaniowe, zabudowa rezydencjonalna. Dopuszcza się żłobki, przedszkola, wybrane budynki zamieszkania zbiorowego niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, (np.: schronisko socjalne, internat, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka z wyłączeniem obiektów hotelarskich) oraz inne usługi nieuciążliwe spełniające równocześnie warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, mieszczące się w lokalach do 100m2 powierzchni użytkowej, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem.

Wyklucza się: stacje telefonii komórkowej.

Główne ustalenia planu:

2. Zasady kształtowani zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków - min. 5m; b) typ zabudowy historycznie występującej; c) wysokość zabudowy - max. 09,0 m; d) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 45 stopni, przy zastosowaniu ścianki kolankowej o wysokości od 0,9 do 1,2m lub ściany do wysokości 1,8m dopuszcza się kąt nachylenia połaci 22 stopni, dopuszcza się inne; e) ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych usytuowanych od strony ulicy) główna kalenica równoległa do ulicy, dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit. b; f) wielkość pokrycia działki zabudową - max 30% powierzchni działki; g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni działki; h) dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

W pobliżu

Data dodania ogłoszenia: 31.05.2024

Aktualizacja: 20.07.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od A. B. Irena Byczkowska

Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście

Ogłoszenie podstawowe

660 000 zł

Aktualizacja: 3 minuty temu

Mieszkanie - Gdańsk Przymorze

Ogłoszenie podstawowe

630 000 zł

Aktualizacja: 3 minuty temu

Działka budowlana - Linia

Ogłoszenie podstawowe

152 000 zł

Aktualizacja: 3 minuty temu

Działka budowlana - Kielno

Ogłoszenie podstawowe

295 245 zł

Aktualizacja: 3 minuty temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry