Kielno
Leśna
6093 m2 1 340 460 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65725292
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 4
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024438
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024439
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024440
  • Galeria
  • Mapa
Kielno, Leśna 6093 m2 1 340 460 zł
Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024438

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024439

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno: zdjęcie 94024440

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Kielno

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Dodatkowe informacje
  • Siła
  • Dostępne od: od zaraz
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Kielno gmina Szemud na sprzedaż DZIAŁKI MIESZKANIOWO - USŁUGOWE przy ul. Leśnej. Lokalizacja: blisko centrum Kielna, przy drodze wojewódzkiej nr ..., przewidziany zjazd do działek z ulicy Leśnej drogi nr ..;

Teren pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, złożony z 6 działek położonych przy ul. Leśnej i drogi wewnętrznej (wydzielonej na potrzeby podziału) o łącznej powierzchni 6.093m2; Teren podzielony na działki nr 82/63 o pow. 1002m2, działka nr 82/64 o pow. 1003m2, nr 82/65 pow. 1003m2, działka nr 82/66 pow. 1003m2, działka nr 82/67 pow. 1030m2, działka nr 82/68 o pow. 1052m2, + droga wewnętrzna działka nr 82/62 o pow. 456m2;

Teren objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud Uchwała Nr LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006 roku;

KARTA TERENU: Symbol terenu 11.88 MU1 - Obręb KIELNO - Nr załącznika 11,

1. Przeznaczenie terenu: MU1 - zabudowa mieszkaniowo - usługowa zawierająca strefę mieszkaniową MN ( domy wolnostojące jedno- lub dwu mieszkaniowe, zabudowa rezydencjonalna. Dopuszcza się żłobki, przedszkola, wybrane budynki zamieszkania zbiorowego niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, (np.: schronisko socjalne, internat, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka z wyłączeniem obiektów hotelarskich) oraz inne usługi nieuciążliwe spełniające równocześnie warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, mieszczące się w lokalach do 100m2 powierzchni użytkowej, dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem) i usługową U (funkcje: mieszkaniowa i usługowa mogą występować na działce samodzielnie lub razem).

Wyklucza się: stacje telefonii komórkowej.

Główne ustalenia planu:

2. Zasady kształtowani zabudowy i zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków - min. 5m; b) typ zabudowy historycznie występującej; c) wysokość zabudowy - max. 10,0 m; d) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 45 stopni, przy zastosowaniu ścianki kolankowej o wysokości od 0,9 do 1,2m lub ściany do wysokości 1,8m dopuszcza się kąt nachylenia połaci 22 stopni, dopuszcza się inne; e) ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych lub usługowych usytuowanych od strony ulicy) główna kalenica równoległa do ulicy, dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit. b; f) wielkość pokrycia działki zabudową - max 40% powierzchni działki; g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki; h) dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

W pobliżu

Data dodania ogłoszenia: 31.05.2024

Aktualizacja: 21.07.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od A. B. Irena Byczkowska

Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście

Ogłoszenie podstawowe

660 000 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Mieszkanie - Gdańsk Przymorze

Ogłoszenie podstawowe

630 000 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Działka budowlana - Linia

Ogłoszenie podstawowe

152 000 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Działka budowlana - Kielno

Ogłoszenie podstawowe

295 245 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry