Linia
Bratkowa
1375 m2 152 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65733074
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 9
Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070385
Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070387
Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070386
  • Galeria
Linia, Bratkowa 1375 m2 152 000 zł
Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070385

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070387

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070386

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070388

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070389

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070390

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070394

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Linia: zdjęcie 94070396

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka budowlana - Linia

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Dodatkowe informacje
  • Siła
  • Dostępne od: od zaraz
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Linia miejscowość w powiecie wejherowskim, działka budowlana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością usług nieuciążliwych w parterze.

Lokalizacja: miejscowość położona na terenie Pojezierza Kaszubskiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu wiele jezior, lasy, tereny zielone. Dobre miejsce do życia i wypoczynku. W miejscowości pełna infrastruktura: sklepy (spożywcze, Biedronka, i in.), szkoły, przedszkole, mała gastronomia, komunikacja publiczna, punkty pomocy społecznej, ośrodek zdrowia.

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 513/5 z obrębu Linia

Podstawa prawna uchwała nr 164/XIX/IV/2004 z 2004-10-27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Linia, gmina Linia (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2005-01-28, nr 9, poz. 184)

Przeznaczenie w planie:

- 35MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1375 m2)

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI:

35MN – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA. powierzchnia: 2,66ha

W parterach budynków dopuszcza się usługi nieuciążliwe: — nie kolidujące z funkcją mieszkaniową, — nie wymagające obsługi transportem ciężkim.

1. Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu — linia zabudowy – nieprzekraczalna: — 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą dojazdową 17KDD, 15KDD i 16KDD, — powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% każdej z wydzielonych działek, — procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 40% każdej z wydzielonych działek; w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni uwzględniający rodzime gatunki występujące naturalnie w regionie. — wysokość projektowanej zabudowy – do 1,5 kondygnacji, nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu – w rejonie głównego wejścia do budynku – do kalenicy, — geometria dachu – dachy dwuspadowe o nachyleniu 40–50 stopni lub półpłaskie na ściance kolankowej o nachyleniu 22–30 stopni.

2. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości — powierzchnia nowo wydzielonych działek – nie mniej niż 1000 m2 , — szerokości frontów nowo projektowanych działek: nie mniej niż 22,0 m, — kąt położenia granic nowo projektowanych działek w stosunku do pasa drogowego – jak na rysunku planu, — podział terenu należy uzgodnić z gestorem sieci elektroenergetycznych.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej — obsługa komunikacyjna z drogi 17KDD, 15KDD i 16KDD. — należy zapewnić miejsca postojowe w granicach każdej z wydzielonych działek.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu — teren położony jest w strefie ochrony ekspozycji układu ruralistycznego – obowiązują zasady jak § 6 pkt.3b.

5. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu — nie ustala się.

6. Stawki procentowe — dla terenu, którego wartość nieruchomości wzrośnie w związku z uchwaleniem planu, ustala się stawkę w wysokości 20%,

7. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych — usytuowanie ogrodzeń winno zapewniać zachowanie widoczności i warunków bezpieczeństwa ruchu.

Data dodania ogłoszenia: 07.06.2024

Aktualizacja: 17.07.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od A. B. Irena Byczkowska

Mieszkanie - Gdańsk Śródmieście

Ogłoszenie podstawowe

660 000 zł

Aktualizacja: 5 dni temu

Mieszkanie - Gdańsk Przymorze

Ogłoszenie podstawowe

630 000 zł

Aktualizacja: 4 dni temu

Działka budowlana - Kielno

Ogłoszenie podstawowe

295 245 zł

Aktualizacja: 6 dni temu

Działka budowlana - Kielno

Ogłoszenie podstawowe

1 340 460 zł

Aktualizacja: 6 dni temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry