Jak sprawdzić numer księgi wieczystej?

Klaudia Cichocka
16 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej? Decydując się na zakup działki, ale również domu czy mieszkania warto poznać stan prawny nieruchomości. W oficjalnym dokumencie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące m.in. właściciela, położenia i parametrów, a także obciążeń. Zapoznanie się z danymi w księdze wieczystej zwiększa bezpieczeństwo przyszłej transakcji.
Znając numer księgi wieczystej możesz sprawdzić informacje bez wychodzenia z domu. Bezpłatna usługa obejmuje przeglądanie dokumentu, dostęp do informacji o stanie sprawy oraz doręczenie elektroniczne zawiadomień o wpisie na konto.Jak znaleźć właściciela działki?Jak znaleźć właściciela działki? Najprostszy sposób to skontaktowanie się z osobą, która wystawiła ogłoszenie działki czy mieszkania na sprzedaż. Jeżeli stronie zależy na transakcji nie będzie miała oporów przed podaniem numeru księgi wieczystej.

Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe. Dokumenty są jawne i każdy ma do nich dostęp w wersji papierowej oraz elektronicznej. Księga posiada również akta, które dostępne są wyłącznie dla osób posiadających interes prawny albo notariusza. Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece odpisy mogą zostać wydane na żądanie osób mających interes prawny, sądu, prokuratury, notariusza, organu administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego. Potencjalny właściciel może zapoznać się z aktami księgi wieczystej po złożeniu odpowiedniego wniosku i uzyskaniu zgody.

W większości przypadków wystarczy jednak zwykły dostęp do księgi wieczystej.

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?Księga wieczysta zawiera informacje o m.in.:

  • nieruchomości, np. adres, powierzchnia, liczba pokoi,
  • właścicielu albo właścicielach,
  • obciążeniach nieruchomości i hipotekach.

Sprawdzenie księgi wieczystej jest bezpłatne.

Dom bez pozwolenia na budowę. Co można budować bez pozwolenia? Jakie zmiany w 2023 r.? Dom bez pozwolenia na budowę. Co można budować bez pozwolenia? Jakie zmiany w 2023 r.?

Jak znaleźć właściciela działki po numerze?Jak znaleźć właściciela działki znając jej numer? Najprostszy sposób to skorzystanie z Portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Posiadając numer można przejrzeć treść księgi wieczystej.

Osoba bez logowania może:

  • przejrzeć księgę wieczystą,
  • złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, zrealizować płatność oraz pobrać dokument w formacie PDF,
  • sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe.

Po zalogowaniu się przez Profil Zaufany użytkownik ma możliwość:

  • założenia konta,
  • przeglądania zawiadomień o wpisie,
  • złożenia wniosku o dostęp do informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej,
  • przeglądania informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej.

Do przeglądania informacji o stanie sprawy niezbędne jest nie tylko założenie konta, ale również złożenie wniosku o dostęp do sprawy. Wniosku w akcie notarialnym wymaga również dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie.

Jak sprawdzić wymiary działki?Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, że nie współpracuje z żadną firmą prywatną ani osobami fizycznymi udostępniającymi informacje o księgach wieczystych.

Jak znaleźć właściciela działki bez numeru księgi wieczystej?Jak sprawdzić księgę wieczystą bez znajomości numeru?

Numer księgi wieczystej można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wymagane jest przedstawienie interesu prawnego. Uzasadnienie, że jest się zainteresowanym kupnem nieruchomości nie zawsze jest podstawą do wydania odpisu. Usługa jest płatna.

Inny sposób na uzyskanie numeru księgi wieczystej to złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w wydziale dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Tak jak w poprzednim przypadku chęć zakupu nieruchomości może okazać się niewystarczającym argumentem.

W Internecie można znaleźć portale oferujące znalezienie numeru księgi wieczystej po adresie czy innych parametrach. Nie są to jednak oficjalne portale.

Czytaj też:

Księgi wieczyste. Nawet 10 miesięcy oczekiwania na wpis


Pytanie do notariusza. Jak bezpiecznie kupić zadłużoną nieruchomość


Księga wieczysta i hipoteka to dwie różne rzeczy