Urlop okolicznościowy. Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

kc
16 lutego 2024 

Urlop okolicznościowy wiąże się z ważnymi wydarzeniami w życiu pracownika - narodzinami dziecka, ślubem albo śmiercią bliskiej osoby. Pracodawca potwierdza możliwość skorzystania z dodatkowego dnia wolnego na wniosek zatrudnionego. Czy urlop okolicznościowy jest płatny? Jak i kiedy złożyć odpowiedni wniosek?Komu przysługuje urlop okolicznościowy?Z dodatkowych dni wolnych mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Urlop okolicznościowy nie przysługuje osobom wykonującym obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także stażystom.

Na co przysługuje urlop okolicznościowy?Długie weekendy 2024. Kiedy najlepiej wziąć urlop w 2024? Długie weekendy 2024. Kiedy najlepiej wziąć urlop w 2024?

Urlop okolicznościowy przysługuje we wskazanych sytuacjach osobistych i rodzinnych pracownika.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?Urlop okolicznościowy jest płatny, a rozliczenie odbywa się na zasadach urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy - śmierćJedną z okoliczności upoważniających do skorzystania z urlopu okolicznościowego jest śmierć bliskiego członka rodziny małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy, ale również siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod jego bezpośrednią opieką. O dodatkowy dzień wolny może również ubiegać się pracownik rozwiedziony w razie śmierci i pogrzebu teściowej lub teścia.

Urlop okolicznościowy - ile dni?Pracownik może skorzystać z 1 albo 2 dni urlopu okolicznościowego.

2 dni urlopu okolicznościowego przysługują w przypadku:

  • własnego ślubu,
  • urodzenia dziecka,
  • zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

1 dzień urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod jego bezpośrednią opieką.

Przepisy nie przewidują łącznej liczby dni urlopu okolicznościowego do wykorzystania w trakcie np. roku kalendarzowego. Dodatkowe dni wolne zostaną przyznane za każdym razem przy spełnieniu określonych warunków.

Czy pracodawca może odmówić urlopu? Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Urlop okolicznościowy - kiedy przepada?Czy urlop okolicznościowy może przepaść? Dodatkowy dzień wolny przepada wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik nie złożył wniosku o dzień wolny, a zaistniały okoliczności uzasadniające. Dni wolne w ramach urlopu okolicznościowego nie kumulują się, nie ma określonej puli na dany okres rozliczeniowy ani nie przechodzą na kolejny rok.

Urlop okolicznościowy - kiedy zgłosić?Wniosek o urlop okolicznościowy należy złożyć najszybciej jak to możliwe. W przypadku ślubu czy narodzin dziecka możliwe jest określenie przybliżonej daty z wyprzedzeniem. Inaczej sytuacja przedstawia się przy nagłym zgonie i pogrzebie w rodzinie. Większość pracodawców rozumie trudną sytuację pracownika i dopasowuje możliwość wykorzystania dodatkowych dni wolnych do potrzeb. Pracownik musi jednak zgłosić przyczynę nie pojawienia się w pracy najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Dni wolne od pracy 2024. Kiedy wziąć urlop 2024? Dni wolne od pracy 2024. Kiedy wziąć urlop 2024?

Czy urlop okolicznościowy można wykorzystać po pogrzebie?Warto pamiętać, że jeden dzień urlopu okolicznościowego w związku ze śmiercią bliskiej osoby można wykorzystać np. w dniu następnym po otrzymaniu informacji, a drugi w dniu pogrzebu. Inna opcja to skorzystanie z dnia wolnego przed albo po pogrzebie z konieczności dopełnienia niezbędnych formalności.

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka - kiedy wykorzystać?Nie ma obowiązku wykorzystania urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka dokładnie w terminie, kiedy pociecha przyjdzie na świat. Zazwyczaj z dodatkowego dnia korzysta ojciec - matka w tym czasie przebywa na urlopie macierzyńskim. Warto pamiętać, że termin wykorzystania dnia wolnego musi być związany z zaistnieniem konkretnej okoliczności.

Urlop okolicznościowy ślub - kiedy można wykorzystać?W przypadku urlopu okolicznościowego z okazji ślubu obowiązują takie same zasady. Pracownik nie musi wykorzystać dnia wolnego bezpośrednio w terminie uroczystości, ale musi pozostawać w związku czasowym z wydarzeniem. Warto pamiętać, że urlop przysługuje wyłącznie na ślub o mocy prawnej, nie dotyczy m.in. ślubów humanistycznych.

Urlop okolicznościowy ślub dziecka - jakie dokumenty?Oprócz pisemnego wniosku o urlop, pracodawca może również poprosić o przedstawienie formalnego potwierdzenia, np. kopii aktu ślubu dziecka.
kc