Jak długo może trwać umowa o pracę na czas określony?

PK
18 kwietnia 2024 

Umowa o pracę na czas określony to umowa z wyznaczonym końcem jej trwania, a umowa o pracę na czas nieokreślony odbywa się bez wyznaczenia czasu zakończenia umowy. Jak wpływa to na sytuację pracownika? Ile można pracować na umowie na czas określony?

Umowa na czas określony - zasadyPracodawcę podpisującego z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązują limity czasowe oraz ilościowe. Umowa terminowa, która przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta więcej niż 3 razy, automatyczne przekształci się w umowę bezterminową.

Kiedy należy się odprawa? Odprawa pieniężna dla zwolnionego pracownika Kiedy należy się odprawa? Odprawa pieniężna dla zwolnionego pracownika

Umowa o pracę na czas określony - ile może trwać?Umowa o pracę na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące, czyli 2 lata i 9 miesięcy. Po tym czasie pracodawca, jeżeli chce kontynuować współpracę z pracownikiem, musi podpisać z nim umowę na czas nieokreślony.

Limit 33 miesięcy może być wykorzystany jednorazowo albo w częściach i obejmuje cały okres zatrudnienia na czas określony między tymi samymi stronami. Liczba i długość przerw między umowami nie ma znaczenia, jeśli pracodawcą i pracownikiem są te same strony.
Oznacza to, że jeżeli pracownik przepracuje w danym czasie maksymalny czas na umowie o pracę, za parę lat jego limit się nie zeruje i w razie chęci współpracy z tym samym pracodawcą, musiałby dostać od razu umowę na czas nieokreślony.

Która umowa o pracę musi być na czas nieokreślony?Limit ilościowy umów o pracę na czas określony wynosi trzy. Oznacza to, że pracodawca może zawrzeć z pracownikiem trzy umowy na czas określony, natomiast czwarta umowa musi być już umową na czas nieokreślony. Jeżeli ta ilość zostanie zaniechana, wówczas czwarta umowa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.

Umowa na okres próbny a umowa na czas określonyUmowa na okres próbny jest szczególnym typem umowy o pracę, podpisywanym zwykle na 3 miesiące przed zawarciem umowy na czas określony lub od razu nieokreślony.
Mimo że umowa na okres próbny zawierana jest na 3 miesiące, to jednak nie wlicza się do limitów czasowych ani ilościowych w rozumieniu rozliczania umów na czas określony.

Co ważne, umowa na czas próbny nie liczy się jako umowa na czas określony, za to okres jej trwania wliczany jest do stażu pracy.

Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy? Urlop wychowawczy a staż pracy Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy? Urlop wychowawczy a staż pracy

Czy umowa o pracę na czas określony wlicza się do stażu pracy?Okres pracy na umowach o pracę na czas określony wlicza się do stażu pracy, podobnie jak praca na okres próbny.

Umowa na czas określony a nieokreślonyUmowa na czas nieokreślony to najbardziej korzystna forma zatrudnienia dla pracownika, ponieważ zapewnia mu najszerszą ochronę Kodeksu pracy. Umowa tego rodzaju zawierana jest bezterminowo, co gwarantuje stabilność zatrudnienia.

Przepisy kodeksu pracy nie wymagają od pracodawcy uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Pracownik nie może się zatem odwołać do sądu, by udowodnić, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione. Inaczej jest w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, kiedy wymagane jest pisemne uzasadnienie przyczyn wypowiedzenia.

Istotne różnice dotyczą także gwarancji bezpieczeństwa powrotu do pracy po nieobecności, np. po urlopie macierzyńskim.

Czy na zleceniu można iść do lekarza na NFZ? Płatne zwolnienie lekarskie na zleceniuCo po zakończeniu umowy na czas określony?Pracownik nie może pracować przez cały czas na umowę na czas określony i pracodawca po wskazanym czasie musi zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. Pracodawca nie ma jednak obowiązku przedłużania umowy na czas określony wtedy, gdy zakończy się dany czas wskazany w umowie.

Upływ terminu, na który była zawarta umowa na czas określony, oznacza, że umowa rozwiązuje się. Nie wymaga żadnego oświadczenia woli którejkolwiek ze stron.
PK