Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

kc
20 lutego 2024 

Jak znaleźć numer księgi wieczystej? Ciąg znaków otwiera dostęp do informacji dotyczących nieruchomości - prawa własności, metrażu czy obciążeń finansowych. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości najszybciej uzyskasz numer księgi wieczystej od obecnego właściciela. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jak sprawdzić księgę wieczystą?Księga wieczysta - co to?Księga wieczysta to rejestr prowadzony przez sąd rejonowy. Zawiera informacje o stanach prawnych nieruchomości w Polsce, m.in. adres, powierzchnię, liczbę pokoi,
dane właściciela albo właścicieli i obciążenia nieruchomości
.

Dokumenty są jawne i każdy ma do nich dostęp w wersji papierowej oraz elektronicznej. Księga posiada również akta dostępne wyłącznie dla osób posiadających interes prawny albo notariusza. Jako potencjalny właściciel możesz zapoznać się nie tylko z ogólnodostępnymi informacjami, ale również aktami księgi wieczystej po złożeniu odpowiedniego wniosku i uzyskaniu zgody.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece odpisy mogą zostać wydane na żądanie osób mających interes prawny, sądu, prokuratury, notariusza, organu administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego.

Kto wydaje pozwolenia na budowę? Kto wydaje pozwolenia na budowę?

Jak sprawdzić księgę wieczystą?Dostęp do księgi wieczystej przydaje się przede wszystkim przed zakupem nieruchomości. Jeżeli chcesz kupić domem, mieszkaniem czy zainwestować w działkę sprawdź, kto ma prawo własności czy jakie obciążenia finansowe dotyczą nieruchomości.

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

 • po numerze księgi wieczystej - najprostszy sposób na uzyskanie dostępnych informacji,
 • bez numeru księgi wieczystej - musisz uzyskać numer księgi wieczystej, np. w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Sprawdzenie księgi wieczystej jest bezpłatne jeżeli posiadasz numer działki.

Numer księgi wieczystej po adresie za darmoW Internecie można znaleźć portale oferujące znalezienie numeru księgi wieczystej po adresie czy innych parametrach. Nie są to jednak oficjalne portale.

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną. Ile kosztuje i jak przeprowadzić? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną. Ile kosztuje i jak przeprowadzić?

Pamiętaj, że do pewnego i legalnego sprawdzenia informacji niezbędny jest numer księgi wieczystej. Zachowaj czujność jeżeli aktualny właściciel odmawia sprawdzenia księgi wieczystej, co może świadczyć o nieścisłościach prawnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, że nie współpracuje z żadną firmą prywatną ani osobami fizycznymi udostępniającymi informacje o księgach wieczystych.

Księga wieczysta po numerze działki - jak sprawdzić?Posiadając numer możesz przejrzeć treść księgi wieczystej. Skorzystaj z Portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Bez logowania możesz:

 • przejrzeć księgę wieczystą,
 • złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, zrealizować płatność oraz pobrać dokument w formacie PDF,
 • sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe.

Po zalogowaniu się przez Profil Zaufany możesz:

 • założyć konta,
 • przejrzeć zamówienia o wpisie,
 • złożyć wniosek o dostęp do informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej,
 • przeglądać informacje o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej.

Do przeglądania informacji o stanie sprawy niezbędne jest nie tylko założenie konta, ale również złożenie wniosku o dostęp do sprawy. Wniosku w akcie notarialnym wymaga również dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie.Jak znaleźć numer księgi wieczystej?Jak ustalić numer księgi wieczystej? Numer możesz ustalić na kilka sposobów. Jeżeli właściciel nieruchomości nie chce przekazać konkretnego numeru skorzystaj ze wsparcia lokalnych organów.

Jak ustalić numer księgi wieczystej?

 • w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
 • w Starostwie Powiatowym w wydziale dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W obu przypadkach musisz przedstawić interes prawny. Chęć kupna nie zawsze jest wystarczającym uzasadnieniem. Dodatkowo usługa jest płatna.

Jak wygląda numer księgi wieczystej?Numer księgi wieczystej to:

 • 4 znaki wskazujące na wydział Sądu Rejonowego prowadzącego księgę, np. GD1G
 • 8 cyfr wskazujących na numer księgi nadany według repertorium ksiąg w konkretnym sądzie,
 • 1 cyfra kontrolna nadawana automatycznie.

Numer księgi wieczystej można znaleźć na na zawiadomieniu z sądu o założeniu księgi wieczystej.

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej? Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej?

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?O wpis do księgi wieczystej musisz zadbać m.in. po ustanowieniu hipoteki, nabyciu spadku czy podziale nieruchomości.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

 • opłata stała w wysokości 200 zł - pobierana od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • część opłaty stałej proporcjonalna do wysokości udziału, ale nie mniejsza niż 100 zł - przy wniosku dotyczącym wpisu udziału w prawie,
 • opłata stała w wysokości 150 zł - pobierana od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.

Konkretne stawki znajdziesz w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?Założenie księgi wieczystej kosztuje 100 zł.
kc